Lepszy start w przyszłość w Wojcieszowie

Wojcieszów Fot. Kajetan Kukla
Wojcieszów

26 lipca Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił kolejną listę projektów wybranych do dofinansowania z funduszy unijnych w priorytecie 10.2 - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów, których całkowita wartość wynosi  5 376 864,55 zł,  wartość dofinansowania wynosi 4 570 334,86 zł. 

Wnioski na ten konkurs  z powiatu złotoryjskiego złożyły:

  1. Gmina Miejska Złotoryja - "Wyrównanie szans edukacyjnych w SP 1 w Złotoryi" 
  2. Gmina Wojcieszów - "Lepszy start w przyszłość"

Wśród 7 wybranych do dofinansowania projektów, znalazł się projekt Gminy Wojcieszów. Kwota dofinansowania wynosi 415 943 zł.

Przypomnijmy, że Wojcieszów pozyskał już ze środków unijnych ponad 303 tysiące zł  na utworzenie nowoczesnych pracowni przedmiotowych i adaptację sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie.

Mimo dwóch niepowodzeń Wydział Funduszy Zewnętrznych UM Złotoryja nie rezygnuje. Po raz trzeci wysłano projekt na konkurs, który zakończył się w lipcu. 

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych w SP nr - maj 2016 (niepowodzenie)
  • Wyrównanie szans edukacyjnych w SP 1 w Złotoryi - luty 2017 (niepowodzenie)
  • Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi  - lipiec 2017 (życzymy sukcesu!)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.