Informatyk, ekonomista lub ... policjant?

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

Przedstawiciele Powiatowej Policji w Złotoryi spotkali się z uczniami klas III Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi.

Podczas spotkania omówiono proces rekrutacji do służby oraz jego poszczególne etapy. Przedstawiciele złotoryjskiej komendy opowiedzieli o wymaganiach stawianym kandydatom do tej służby informując jednocześnie o możliwościach rozwoju oraz kształcenia się w Policji.

Służbę w Policji może pełnić:

  1. obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
  2. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. korzystający z pełni praw publicznych;
  4. posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  5. posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  6. dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;
  7. ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Terminy i limity przyjęć w 2017 roku w województwie dolnośląskim:

  • 23 maja 75 osób,
  • 22 sierpnia 100 osób,
  • 12 grudnia 210 osób.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi przy ul. Kościuszki 5 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

żródło: KPP Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.