Szkoda, że to już koniec...........

Projekt "Czy to czary" Fot. Archiwum własne
Projekt "Czy to czary"

30 czerwca 2018 zakończyliśmy realizację projektu finansowanego przez Fundację PZU- „Czy to czary?”. Była to kolejna edycja przedsięwzięcia poświęcona rozwijaniu zainteresowania dzieci naukami przyrodniczymi w sposób jaki najbardziej lubią: praktyczne działania metodą prób i błędów, w  warunkach pozaszkolnych, często na świeżym powietrzu, bez ograniczeń czasowych i presji w postaci ocen czy egzaminów.

Realizacja była możliwa dzięki dotacji Fundacji PZU,  zapewnieniu wkładu własnego przez Gminę Miejską Złotoryja, a także prywatnym sponsorom: Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu  i radnemu –Pawłowi Macudze.

Bardzo duże znaczenie miało wsparcie ze strony Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Brodatego w Złotoryi, dzięki której mogliśmy planowo i bez przeszkód realizować projekt, korzystając nieodpłatnie z pomieszczeń, dostępnych pomocy dydaktycznych i dostosowania planu zajęć w taki sposób, aby działania mogły się odbywać bezpośrednio po lekcjach. Dziękujemy również pani Iwonie Pierzchale, która wspólnie z członkami Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości realizowała projekt i wspierała zmagania  piątoklasistów.

Dużo można by pisać o zaletach tego przedsięwzięcia. Do najważniejszych zaliczyć można: pokonanie bariery publicznych prezentacji, zacieśnienie współpracy na linii: szkoła- złotoryjskie przedszkola, stworzenie modelu wzajemnego uczenia się młodszych(przedszkolaków)  od starszych(czwartoklasistów, piątoklasistów i gimnazjalistów), a także zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi i wzrost umiejętności zachowania się  w sytuacjach problemowych.

Jako jeden z realizatorów chciałabym serdecznie podziękować:  darczyńcom , dyrekcji , rodzicom, dyrektorom złotoryjskich przedszkoli, a nade wszystko wspaniałym uczestnikom, którzy dostarczyli nam w trakcie realizacji projektu wielu zabawnych sytuacji i pozytywnych emocji, które widać było często na ich twarzach. Dość powiedzieć, że na uroczystym zakończeniu ukonstytuował się spory komitet, który przepytał nas, czy w przyszłym roku będzie projekt, czy już można się zapisać i jaka będzie tematyka działań.

Nie ma większego uznania i nagrody dla nauczyciela, niż taka właśnie postawa uczniów.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.