Budżet 2015 - oświata

Urząd Miejski w Złotoryi Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Urząd Miejski w Złotoryi

W szkołach liczba uczniów , oddziałów  czy też nauczycieli może się zmieniać w trakcie roku kalendarzowego - rok budżetowy to nie jest rok szkolny. Poniżej przedstawiamy wydatki planowane na działalność szkół i przedszkoli w Złotoryi w 2015 roku, zaplanowane w uchwale budżetowej.

Gmina miejska w Złotoryi prowadzi jedno gimnazjum, dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i dwa przedszkola.  W obu szkołach podstawowych zwiększy się ilość uczniów i oddziałów od września . Jednak wzrost zatrudnienia planuje się tylko w  Szkole Podstawowej nr 3. W gimnazjum ilość uczniów spadnie, w związku z tym przewiduje się zmniejszenie ilości etatów dydaktycznych. Na tym samym poziomie pozostanie zatrudnienie administracji i obsługi, co wydaje się trochę nieracjonalne. W przypadku gimnazjum dane te mogą się zmienić gdyż nie wiadomo ilu uczniów zapuka do drzwi gimnazjum dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształacących, które prowadzi  Starostwo Powiatowe. Od tego roku mieszkańcy będą mogli się zapozanać z rozwiązaniami organizacyjnymi w szkołach prowadzonych przez miasto. W BIP publikowane są zatwierdzone projekty organizacyjne ( na razie tylko aneksy do projektów z roku 2014)

Ogółem na oświatę miasto w 2015 planuje wydać 12 414 200 zł i jeszcze dodatkowo na świetlice szkolne 479 000 zł. W tych kwotach planuje się na

 • gimnazjum - 2 185 000
 • szkoły podstawowe - 5 749 000
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 627 000
 • przedszkola - 3 358 000
 • dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 1 000 000
 • świetlice 379 000
 • wypoczynek letni uczniów  - 50 000
 • inne wydatki (termomodernizacja SP nr1 i egzaminy dla nauczycieli mianowanych ) - 315 200

Termomodernizacja SP 1 ma byc sfinansowana ze środków unijnych.  W marcu 2014 został złożony projekt w programie systemowym, który został wstępnie zatwierdzony na kwotę 410 576 zł. Umowa zostanie podpisana po spełnienu takich warunków jak wykonanie studium wykonalności, projektu na budowę i uzyskania pozwolenia na budowę oraz po negocjacjach cenowych z Urzędem Marszałkowskim.  W spisie umów zawartych nie ma jeszcze naszej gminy. Pewnie nastąpi to wkrótce.

Na finansowanie szkół i gimnazjów miasto dostaje subwencję z budżetu państwa.  W roku   2015  subwencję (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) planuje się w wysokości 8 955 652. Finansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym gminy.
Poniżej przedstawiamy szczegółowo budżet zaplanowany dla jednostek oświatowych na rok 2015.

Gimnazjum w Złotoryi

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 255 8  27,33 8 2015/2016 190 7  21,53 8

wydatki ogółem 2.185.000,

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia    1.952.600,-
 • pozostałe wydatki rzeczowe - 232.400,-

Szkoła Podstawowa nr 1

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015  415  17  29,78  11,75 2015/2016  510  21  29  11,75

wydatki ogółem 2 892.324,
w tym:

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia& - 2 436.118
 • pozostałe wydatki rzeczowe - 456.206
 • w tym energia i ogrzewanie - 178.000

oddziały przedszkolne przy SP nr 1

rok szkolny ; ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 45 2  3   2015/2016 50  2  3  

wydatki ogółem: 211.841,-
w tym

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń   198.765
 • wydatki rzeczowe - 13.076

Szkoła Podstawowa nr 3

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 442 18 28,72  13,25 2015/2016 522  21 31,72  13,25


wydatki ogółem 2 847.676,-
w tym:

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia& - 2 249.421
 • pozostałe wydatki rzeczowe - 598.255,-
 • w tym m.in.: energia i ogrzewanie - 319.000,-

oddziały przedszkolne przy SP nr 3

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 89 4  7,34   2015/2016 100 4  7,34  

Wydatki ogółem: 415.159,-
w tym:

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń   383.150,-
 • wydatki rzeczowe 32.009,-

Przedszkole Miejskie Nr 1 

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 75 3  6,12  8,5 2015/2016 75 3 6,12  8,5

Wydatki ogółem 771.000,-
w tym:

 • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia  644.000,-
 • wydatki rzeczowe 127.000,-
 • Wydatki inwestycyjne 17.000,- (przebudowa hydrantów, przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu, zakup komputera)

Przedszkole Miejskie Nr 2

rok szkolny ilość uczniów  ilość oddziałów etaty - nauczyciele etaty - obsługa 2014/2015 125 5  9,16  12 2015/2016 125 5  9,16  12

 Wydatki ogółem 1.150.000,-
w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.001.800,-
 • wydatki rzeczowe 148.200,-
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.