Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego(e-US) – to proste!

Urząd Skarbowy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Urząd Skarbowy w Złotoryi

Zaświadczenie krok po kroku

ü  logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na e-korespondencję,

ü  składasz wniosek o wydanie zaświadczenia,

ü  otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku,

ü  pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”,

ü  plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji.

Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US

·         o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);

·         o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);

·         o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodachi 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut.

Bez opłaty skarbowej

Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia

·         pracownik instytucji korzystającej z zaświadczeniaotrzymuje je w formie pliku

·         plik zawiera podpis elektroniczny w postaci:

o   kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),

o   kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika urzędu skarbowego

·         do zweryfikowania podpisu w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny)

·         raport z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.

Zaświadczeniaelektroniczne wydawane w e-US powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.

e-zaświadczenie

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.