Szpital nie jest zagrożony

Szpital w Złotryi Fot. Archiwum własne
Szpital w Złotryi

Na stronie  Powiatu Złotoryjskiego opublikowano oświadczenie dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotoryi w sprawie działalności w roku 2019.

W oświadczeniu podpisanym przez Monikę Rudnicką czytamy:

W odpowiedzi na ustnie zadane pytania dotyczące funkcjonowania  w 2019r. informuję, ze w tym tygodniu otrzymaliśmy od Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu propozycje przedłużenia finansowania wszystkich aktualnie obowiązujących umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2019r. przedłużone będą umowy w zakresach: Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia tzw. „Sieć Szpitali”, Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych, Rehabilitacji Leczniczej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, badań tomografii komputerowej. Natomiast do 31.03.2019r. zostanie przedłużona umowa dla oddziału otolaryngologicznego, w zakresie którego, zgodnie z zapowiedzią Prezesa DOW NFZ we Wrocławiu, na początku 2019r. zostanie ogłoszony konkurs na dalsze udzielanie świadczeń. 

Wyjaśniamy także, iż informacja medialna o zagrożeniu funkcjonowania oddziału ginekologiczno-położniczego jest nieprawdziwa. Wprawdzie, na nasz wniosek, Szpital Powiatowy został wpisany do wykazu podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy, ale dotyczy to tylko pełnienia dyżurów anestezjologicznych. Zagrożenie powstało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 1532), na podstawie której lekarze posiadający specjalizację zostali uprawnieni do złożenia zobowiązania do nieudzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy. W naszym Szpitalu zaistniała sytuacja, w której cześć lekarzy anestezjologów musiała zrezygnować z dalszego pełnienia dyżurów medycznych. Wpisanie nas do wyż.wym. wykazu przywróciło możliwość dalszego pełnienia przez tych lekarzy dyżurów bez naruszenia tzw. „lojalki”.

Działania podjęte przez nas i inne wspomagające nas osoby przyniosły oczekiwany, pozytywny skutek. W chwili obecnej działalność Szpitala Powiatowego w Złotoryi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w tym pełnienia dyżurów medycznych nie jest w żaden sposób zagrożona.


źródło: powiat-zlotoryja.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.