Powiat Złotoryjski pozyskał fundusze dla rodzin zastępczych

Ryszard Raszkiewicz i Ewa Grzebieniak
Ryszard Raszkiewicz i Ewa Grzebieniak

15 listopada w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów beneficjenta projektów na rzecz wsparcia usług pieczy zastępczej.  Wśród 16 wyłonionych projektów jest również Powiat Złotoryjski, któremu przyznano dofinansowanie w kwocie ponad 1 950 000 złotych.

Certyfikat z rąk dyrektora DWUP Pani Ewy Grzebieniak odebrał Starosta Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz. Całkowita wartość projektu to 2 082 303,34 złote

Blisko 17 mln zł spożytkujemy na bardzo ważne zadanie – pomoc młodym mieszkańcom Dolnego Śląska z trudnych rodzin. Dzięki tym pieniądzom mamy możliwość sfinansowania konkretnej pomocy dla blisko 2.300 osób – rodzin zastępczych oraz podopiecznych w formie specjalistycznych szkoleń, terapii, poradnictwa, czy warsztatów zawodowych przygotowujących do samodzielnego życia. To szansa na poprawienie nie tylko bieżącego bytu, ale też pewniejszy i bardziej bezpieczny start w dorosłość – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Na naszą pomoc mogą liczyć m.in. podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów opieki, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W ramach projektów powstaną kluby młodzieżowe, grupy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne, zapewniona będzie pomoc prawna, psychologiczna. Asystenci będą pomagać rodzinom. Słowem zrobione zostanie wszystko co możliwe, by ten trudny czas – poza domem – był łatwiejszy. Jeden z projektów został nazwany „Siłą dziecka jest rodzina”. I my chcemy, by ta misja została zrealizowana – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.