Społeczna odpowiedzialność biznesu

Koralewska Małgorzata
Koralewska Małgorzata

Ostatnio bardzo  istotne w biznesie stał się CSR czyli Corporate Social Responsibility rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ realny  decyzji biznesowych na wszystkich interesariuszy.

W jaki sposób Bank Zachodni WBK S.A.  realizuje tę  ideę?

Bank Zachodni WBK S.A. realizując działalność statutową i cele biznesowe uwzględnia w swojej strategii biznesowej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej oraz dąży do osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością organizacji, a interesem społecznym. Zobowiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe obejmują grupy interesariuszy takie jak: klienci, pracownicy, akcjonariusze i dostawcy. Odpowiedzialne społecznie zarządzanie organizacją opieramy na 4 filarach: Rynek, Społeczeństwo, Środowisko i Miejsce pracy.

Jakie, konkretne obszary wspieracie ?

Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości. Jesteśmy świadomi, że budowa społeczeństwa obywatelskiego jest procesem długofalowym i wymaga wysiłku wielu podmiotów. Chcemy włączyć się w ten proces i jednocześnie zaangażować inne podmioty do tego rodzaju działalności.

W tym miejscu pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców powiatu złotoryjskiego, którzy chętnie angażują się w pomaganie innym bądź też podejmują inicjatywy wspierające rozwój i poprawę jakości życia w swoim otoczeniu jak również władze szkół, świetlic środowiskowych, przedstawicieli oświaty i organizacji działających na rzecz dzieci, młodzieży oraz innych lokalnych społeczności do kontaktu z nami w siedzibie 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Złotoryi, Rynek 5.

Z jakich osiągnięć CRS jesteście  najbardziej dumni?

Zapraszam wszystkich mieszkańców Złotoryi i okolic do zapoznania się z najnowszym raportem działalności banku w zakresie CSR

Z panią Małgorzatą Koralewską, dyrektorem złotoryjskiego oddziału BZWBK rozmawiała Beata Siudak


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.