Profile pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Konkretne profile pomocy przypisywane są osobom bezrobotnym. 95 proc. bezrobotnych Dolnoślązaków zakwalifikowano do jednego z trzech profili. Dzięki temu wiadomo dokładnie jak dużo osób potrzebuje konkretnej pomocy oraz w jakiej są sytuacji. Każda z nich może liczyć na wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki działań.

Nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi obowiązuje w powiatowych urzędach pracy od niespełna 2 lat. Został wprowadzony po to, by osoba bezrobotna wiedziała na co dokładnie może liczyć i w jakim czasie uzyska pomoc. Dla służb zatrudnienia jest to zaś pełna informacja w jakiej sytuacji są osoby bezrobotne oraz ilu z nich zasila konkretne grupy nieaktywne zawodowo.

To praktyczne narzędzie, które pozwala określić rzeczywiste potrzeby osób bezrobotnych. Po zgłoszeniu się do rejestracji urząd pracy ma obowiązek ustalenia profilu pomocy, który jest właściwy ze względu na potrzeby oraz konkretne formy pomocy. Przy ustalaniu profilu specjaliści z urzędu pracy dokonują szczegółowej analizy sytuacji osoby bezrobotnej oraz jej szans na rynku pracy. Pod uwagę branych jest bardzo wiele czynników – wylicza Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Do I profilu kwalifikowane są osoby, które dość łatwo znajdą pracę. W drugim znajdują się osoby, które znajdą zatrudnienie dzięki konkretnej pomocy (m.in. otrzymają fundusze na zmianę kwalifikacji, pieniądze na założenie własnej firmy, czy dofinansowanie do miejsca pracy u pracodawcy). Trzeci profil stanowią osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, które mają największe trudności ze znalezieniem pracy i to z wielu powodów np. umiejętności, czy też wykształcenia odmiennego od oczekiwań pracodawców, co często jest połączone np. z chorobą bezrobotnego, czy też koniecznością stałego opiekowania się członkami rodziny.

Po ustaleniu profili każdy z bezrobotnych może liczyć na przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Jest on gotowy nie później niż w terminie 60 dni od dnia określenia profilu pomocy.

IPD to szczegółowa ścieżka działania, która ma pomóc w znalezieni pracy przez osobę bezrobotną, bądź jeśli ma predyspozycje, to do rozpoczęcia własnego biznesu. Każdy przypadek jest inny, dlatego działania standardowe to za mało – dodaje dyrektor Grzebieniak.

Aktualnie na Dolnym Śląsku bez pracy  jest blisko 100 tys. osób. Stopa bezrobocia w województwie wynosi 8,6 proc., a w kraju 9,8 proc.

Dla prawie 95 proc. bezrobotnych ustalono profil. W tym do I grupy zakwalifikowano 2,6 proc. osób, w drugiej znajduje się najwięcej, bo 61,5 proc. osób. Trzeci profil stanowi 30,4 proc. bezrobotnych.

 Trzy profile konkretnej pomocy:

  • profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony;
  • profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;
  • profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

 

Każdy z profili to inne tzw. oddalenie od rynku pracy.

 

 

Stefan Augustyn

Rzecznik Prasowy Dolnośląskiego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.