Festynowa broszura

Zorganizowanie imprezy plenerowej wiąże się z obowiązkiem zadbania o formalności. Chcąc ich dopełnić, trzeba sprostać wielu regulacjom, w tym ze sfery prawa podatkowego i celnego.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Izba Skarbowa we Wrocławiu wespół z Izbą Celną we Wrocławiu opracowały broszurę informacyjną. Traktuje ona o obowiązkach organ w samorządu terytorialnego, udziale rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich. Wyartykułowano kwestie sprzedaży lokalnych produktów spożywczych (np. ciast, napojów alkoholowych), organizacji loterii fantowych, konkursów, licytacji i zbiórek publicznych.

Załączona broszura – z oczywistych względów – stanowi jedynie sygnalizację zagadnień. Starano się bowiem skondensować w jednym opracowaniu odpowiedź na najczęstsze pytania. Zdiagnozowane problemy pokrywają się z tymi, jakie zaobserwowano na terenie powiatu złotoryjskiego, choćby przy okazji biesiad muzycznych czy dożynek. W celu umożliwienia zgłębienia konkretnego wątku wskazano stosowne akty normatywne. Stan prawny uchwycono na 1 lipca 2016 r.

 

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.