Zastrzeżeń wojewody ciąg dalszy

Iwo Matecki Fot. Archiwum własne
Iwo Matecki

Informowaliśmy już, że wojewoda uchylił uchwałę w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Z opublikowanej wczoraj wideorelacji Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej napłynęły informacje, że wojewoda przedstawił również zastrzeżenia prawne do Regulaminu Rady Miejskiej.

Konkretnie nadzór prawny wojewody stwierdził, iż regulamin rady miejskiej powinien zostać poddany analizie i dostosowany do obecnie obowiązującego prawa, gdyż niektóre jego artykuły naruszają przepisy. Jako przykład nadzór prawny podał art. 28 ust. 2 regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi, który narusza art. 61 ust. 2,3 Konstytucji RP. O tym problemie na łamach naszego portalu informowaliśmy 3 tygodnie temu w tekście "Komu (nie) na rękę są inicjatywy obywatelskie?". Nadzór prawny wojewody poprosił również o informację czy Rada Miejska w Złotoryi dokona aktualizacji przepisów statutu pod względem ich zgodności z przepisami i ewentualnie w jakim terminie.

Konstytucja daje każdemu prawo wstępu na sesje m.in. rady miejskiej z możliwością rejestracji przez niego obrad. Regulamin rady na taką możliwość zezwala, ale za zgodą rady. Niestety można było odnieść wrażenie, że niektórzy radni nie zauważyli sprzeczności między tymi dwoma artykułami, a wręcz byli pewni zgodności tych dwóch zapisów. Radny Iwo Matecki słusznie zwrócił uwagę na to, że to pismo sugerowało, aby zająć się analizą zapisów regulaminu, a nie tylko skreślić art. 28 ust. 2 jak zakładał przedłożony radnym projekt uchwały. Niestety pozostali stali na straży opinii, że na tej komisji należy się zająć samym projektem uchwały, a nie analizą regulaminu. Jeden z radnych uznał, że pozostałe artykuły regulaminu powinni poprawiać dopiero gdy pojawią się kolejne zastrzeżenia co do konkretnych jego punktów. W głosowaniu nad oceną tego projektu uchwały komisja zaopiniowała go pozytywnie przy 12 głosach za (nieobecny R. Gorzkowski) i 2 głosach wstrzymujących (Iwo Matecki, Józef Banaszek). Dyskusję nad tą kwestią można odnaleźć w wideorelacji między 31:50, a 42 minutą materiału filmowego z dnia 15.05.2014 r. 

Winą obecnej rady miejskiej nie jest feralny zapis w jej regulaminie, gdyż nie powstał on za jej kadencji, lecz kilkanaście lat temu. Wielką porażkę radnych tej kadencji widzę jednak w tym, że zarzucone zostały prace nad nowym statutem. Między innymi postulaty Pawła Macugi dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie znalazły uznania w oczach radnych. Zamiast 100 mieszkańców, 1 radnego, komisji lub burmistrza aktualnie inicjatywę uchwałodawczą posiada burmistrz, komisja lub grupa 5 radnych.  

Warto również dodać, że wojewoda wskazał, że należy zmienić program opieki nad zwierzętami, a dokładniej skonkretyzować kwoty, które zostaną wydane na poszczególne punkty programu. Mowa była o tym na ostatniej komisji gospodarczej. Szkoda, że o terminach obydwu komisji, które odbyły się w tym tygodniu ktoś zapomniał wcześniej poinformować w Biuletynie Informacji Publicznej. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.