Wszystko dla dobra mieszkańców - wywiad z przewodniczącym Komisji Budżetu w Gminie Zagrodno!

Rada Gminy Zagrodno Fot. Archiwum własne
Rada Gminy Zagrodno

Wiele mitów narosło wokół rzekomego konfliktu radnych z wójtem gminy. Chciałbym oświadczyć, że radni nie działają absolutnie wbrew pani wójt i wszystkie dobre pomysły, które mają służyć mieszkańcom, są przez Radę Gminy popierane, uwzględniane i uchwalane. 

Nie jesteśmy przeciwko pani wójt. My tylko dbamy o dobro i interes naszych mieszkańcówpowiedział na samym początku radny Stanisław Olechowski.

Dziś chciałbym przedstawić, jak wyglądała sytuacja dotycząca ustalenia stawki za wywóz odpadów.

19 listopada 2020 została zwołana komisja wspólna Rady Gminy Zagrodno, na której przedłożono projekt  uchwały w sprawie określenia  stawki za wywóz odpadów komunalnych. Pani wójt określiła stawkę na 28 zł od mieszkańca, z kompostownikiem 27 zł.

Zadeklarowanych do płacenia osób mamy w gminie 4902, więc w oparciu o dane, które otrzymaliśmy, zaczęliśmy kalkulować i przeliczać.

Kiedy pomnożyliśmy 4902 po  23 zł (bo taką stawkę myśmy wcześniej proponowali) to wyszło 1 352 000, ale w związku z tym, że cały czas widniała stawka zaproponowana przez panią wójt-28 zł, to każdy zaczął liczyć na telefonie, żeby zrozumieć z czego wynika taka kwota. Wtedy radny z otoczenia pani wójt wyliczył i przedstawił niemalże każdemu członkowi komisji, że ta stawka powinna wynosić 21, 60 zł.

W związku z uwagi na płatności ujęte przez panią wójt w piśmie przewodnim, zaproponowałem kwotę 25zł i 24 zł (kompostownik) powiedziałem , że to powinno załatwić temat. Ta stawka ostatecznie została przyjęta, ale nie miałem lekko, bo radni mieli do mnie żal za tak wysoką kwotę. Szczególnie z uwagi na to , że jak wspominałem, radny z otoczenia pani wójt , zaproponował o wiele mniej.

Sprawa cały czas nie dawała mi spokoju. Przyjechałem do domu i jeszcze raz się temu przyjrzałem. Przez następne dni wykonałem kilkanaście telefonów do różnych instytucji i okazało się, że w piśmie przewodnim, mimo prowadzonej windykacji, kwota windykowana została wpisana jako zadłużenie. To jest  174772,63 zł. Dowiedziałem, że to nie może być przedmiotem podwyżki, dlatego że jest windykowane i istnieje na osobnym rozdziale , więc w dalszym ciągu jest po stronie przychodów.

W związku z tym na sesji wnosiłem o zmianę tej stawki z  25 zł na 23 zł i z 24zł na 22 zł. Proponowałem zmniejszenie stawki, ale nie do tego poziomu, który zaproponował radny z otoczenia pani wójt. Uzasadniałem to tym, że w czasie pandemii pani wójt pragnie pokryć zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych aż od 2013 roku.  Kiedy po konsultacjach dowiedziałem się, że tak być nie może, bezzwłocznie  te 174000 skreśliłem, stwierdzając, że zostały niepotrzebnie ujęte w dochodach. Wtedy radni przegłosowali mój wniosek i  całą uchwałę na 23 i na 22 zł .

Reasumując, uchwała została podjęta przez Radę miny 24 listopada. Bardzo dobrze, że tak się stało, bo wniosek został przez panią wójt złożony bardzo późno. Pani wójt doskonale wiedziała, że umowa z Sanikomem  kończy się 31 grudnia 2020 roku Wiedział o tym każdy i dlatego inni samorządowcy organizowali przetargi w sierpniu, we wrześniu, a nie w listopadzie-  na tak zwaną "ostatnią chwilę".

Powiedziałem na sesji, że pan Piotr Kanikowski pomylił się w swoim felietonie, pisząc, że Rada Gminy podjęła uchwałę, niezgodną z oczekiwaniami wójt 24 października co jest absurdalne, ponieważ gdyby to było podjęte 24 października faktycznie, to te pieniądze po podwyżce znalazłyby się w budżecie na 2021. A skoro ta stawka została uchwalona 24 listopada, to te pieniądze nie mogły się  już w żaden sposób znaleźć w budżecie gminy.

One się znalazły, a jest to kwota 385226 zł dodatkowych z tytułu podwyżki. W budżecie było zaplanowane 780000, więc jeżeli dodamy to 385226 zł to wychodzi nam jeden 1165226 zł. Ta decyzja Rady Gminy została wprowadzona autopoprawką.

Gdyby Rada Gminy była niekompetentna, nie uchwaliłaby budżetu i w związku z tym nie byłoby środków do podpisania umowy z Sanikonem , dlatego że w projekcie budżetu widniało 780000 zł. W takiej sytuacji pani wójt nie miałaby żadnej mocy prawnej, żeby podpisać umowę.

Chcę również podkreślić, że nie odbiegamy wcale od tak zwanej naszej rodziny śmieciowej, a więc od tej grupy samorządów, która współpracuje z   z Sanikomem i mamy bardzo podobne kwoty:  Gmina Pielgrzymka ma 24/22 , Świerzawa 23/21 Gmina Wiejska Złotoryja 23/21.

Chciałbym również zaznaczyć, że 7 stycznia ukazał się kolejny artykuł na e-legnickie, w którym pani wójt poza tym, że jak zawsze krytykuje radnych, to lekko mija się z prawdą. Przed uchwałą z 24 listopada odnośnie gospodarki odpadami było w budżecie 780 000, po uchwale doszła autopoprawka - 385226 zł, co daje obecnie kwotę  wysokości 1 165226 zł.

I na tym portalu pani wójt wypowiada się, że w tej chwili ma w budżecie  zabezpieczone środki w wysokości 1 020 536 zł zł,  co jest co najmniej dziwne, bo wystarczy zajrzeć do załącznika 13 uchwały budżetowej Rady Gminy i zobaczyć, że tam nie ma 1 020 536 zł tylko 1 165226 zł. I teraz jeżeli pani wójt się tam wypowiada, że ostatni przetarg opiewa na kwotę na 1 114 000 zł, a my 1  165 226 zł zabezpieczone w budżecie,  to różnica wynosi 51226 zł. Nie mam pojęcia skąd pani wójt wzięła takie liczby, ale sprawdzić to nie jest żadnym problemem, bo są dokumenty. Wystarczy po prostu otworzyć uchwałę budżetową i tam wszystko jest.

I teraz informacja najważniejsza dla mieszkańców naszej gminy: z pewnego źródła wiem, że w godzinach popołudniowych w piątek został przesłany przez firmę SANIKOM harmonogram wywozu odpadów w Gminie Zagrodno.  W tym miejscu chcę zdementować plotki że mieszkańcy utoną w  śmieciach- to nie jest prawda. Harmonogram będzie dokładnie taki sam jak był do tej pory, oczywiście z pominięciem tego pierwszego tygodnia stycznia.

Dodam jeszcze, że 21 grudnia odbyła sesja rady gminy odnośnie budżetu. W trakcie trzeba było ogłosić przerwę do 30 grudnia, ponieważ pani wójt nie odniosła się do wniosków stałych Komisji Rady Gminy.

Wiedzieliśmy wcześniej, że pani wójt nie weźmie pod uwagę naszych wniosków i nie zmieni budżetu.  I albo będzie ten budżet uchwalony tak jak pani wójt zaproponowała, albo będziemy działać na prowizorium budżetowym. W związku z tym 30 grudnia Rada Gminy, czując się odpowiedzialna za los mieszkańców,  w trzech punktach odniosła się do zmian i ten budżet uchwaliła. W przeciwnym wypadku nie można by było uwzględnić akcyzy paliwowej dla rolników i nasi rolnicy nie otrzymaliby dopłaty, bo pani wójt nie mogłaby wprowadzić do budżetu żadnych środków zewnętrznych.

To samo dotyczy podpisania umowy za wywóz odpadów o zmniejszonej stawce w kwocie  1 165 226,   przy autopoprawce, która została złożona po to, aby, nasze gospodarstwa nie zostały zasypane śmieciami.  Trzecia sprawa dotyczy projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie. Do tego projektu została na 2021 została wprowadzona kwota 316 668, 98  zł. Z uwagi na to, że dotyczy to naszych dzieciaków, podjęliśmy uchwałę, bo pani wójt nie mogłaby uruchomić tych środków. Wszystko to są uchwały Rady Gminy, które pani wójt wyłącznie wykonuje.

Podsumowując- można mówić, że jesteśmy "leśnymi dziadkami", ale odpowiedzialnego działania tej radzie zarzucić nikt nie ma prawa. Dla nas najważniejszy jest zawsze interes mieszkańców, którym służymy, bo to oni nas wybrali i obdarzyli zaufaniem.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.