Wojcieszów nadal chce do Jeleniej Góry!

Wojcieszów Fot. Kajetan Kukla
Wojcieszów

Do 10 sierpnia można się wypowiedzieć w sprawie wyłączenia Gminy Wojcieszów z obszaru Powiatu Złotoryjskiego i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.

Konsultacje są przeprowadzane na prośbę Burmistrza Wojcieszowa Sławomira Maciejczyka. Starosta Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz, zachęca  mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach:

Powiat Złotoryjski jest obszarowo małym powiatem, funkcjonującym od blisko 20 lat w obszarze 6 gmin. Od początku jego istnienia starano się stworzyć wspólne struktury powiatowe, które trwale cementują społeczność lokalną w jeden organizm.  Na liczne sukcesy ciężko pracowało wiele osób. Dlatego za bardzo krzywdzące uznać należy argumenty zwolenników odłączenia  Wojcieszowa od Powiatu. Wojcieszów przez lata przynależności do Powiatu Złotoryjskiego korzystał z osiągnięć wypracowanych przez powiatowe struktury. 

Mimo trudności finansowych Powiat funkcjonuje nadal, a wdrażane sukcesywnie działania oszczędnościowe i restrukturyzacyjne pozwalają patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem. Wyłączenie z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów mogłoby doprowadzić do likwidacji naszych jednostek powiatowych.

Przez pamięć i szacunek dla wielu osób, które zasłużyły się w budowaniu naszej ”małej powiatowej ojczyzny”, nie aprobujmy zmian, które nie przyniosą żadnych korzyści naszej lokalnej społeczności, utrudniając mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.

Konsultacje przeprowadzane są  w formie ankiety konsultacyjnej, która zawiera pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Złotoryjskiego polegającą na wyłączeniu z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego?

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiednim polu ankiety konsultacyjnej („Jestem Za”, „Jestem Przeciw”, Wstrzymuję się„) znaku X i wypełnieniu drugiej części tabeli z danymi identyfikacyjnymi głosującego.

Ankiety konsultacyjne można otrzymać :

  • w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8; 59-500 Złotoryja,
  • w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4; 59-500 Złotoryja,
  • w Urzędzie Miejskim w Świerzawie, pl. Wolności 60; 59-540 Świerzawa,
  • w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109 A; 59-524 Pielgrzymka,
  • w Urzędzie Gminy Zagrodno, Zagrodno 52; 59-516 Zagrodno, 
  • w Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 5; 59-550 Wojcieszów,
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, al. Miła 18; 59-500 Złotoryja,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w miejscach ich udostępnienia lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.