Włodarze o sytuacji niepełnosprawnych!

Niepełnosprawni w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Niepełnosprawni w Złotoryi

Zapytaliśmy burmistrza, wójta i starostę w jaki sposób zamierzają poprawić dostępność niepełnosprawnych do urzędów i miejsc użyteczności publicznej.

Wójt  Gminy Wiejskiej Złotoryja:

Dzień dobry,

Wójt gminy Złotoryja zdaje sobie sprawę z niedogodności z jakimi muszą borykać się osoby niepełnosprawne, dlatego też już w roku ubiegłym urząd wystąpił do PFRON o dotację na likwidację barier architektonicznych w budynku urzędu gminy Złotoryja. Jednakże niedopracowane przepisy dopuszczały jedynie przyznanie dotacji na dostosowanie budynków administrowanych przez powiaty. Zmiana przepisów w 2020 dała możliwość ubiegania się o dotację również dla gmin.  W związku z powyższym Gmina Złotoryja ponownie wystąpiła do PFRON i uzyskała wsparcie na działania w zakresie likwidacji barier architektonicznych w dostępie do budynku urzędu. Zaplanowano wyznaczenie miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych w obrębie budynku, likwidację progów w ciągach komunikacyjnych przed urzędem, budowę rampy podjazdowej, montaż instalacji przywoławczej, wymianę drzwi wejściowych i niwelację progu. Zadanie jest przewidziane do realizacji jeszcze w tym roku.

Starosta Powiatu Złotoryjskiego:

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że procedury obsługi osób niepełnosprawnych funkcjonujące w Starostwie Powiatowym są na dzisiaj optymalnym rozwiązaniem. Niepełnosprawny petent chcący załatwić sprawy urzędowe ma do dyspozycji e-kolejkę w Wydziale Komunikacji i Wydziale Architektury i Budownictwa ( a także w Wydziale Geodezji na ul.Kolejowej), która umożliwia mu umówienie swojej wizyty o konkretnej godzinie. Pracownik wyjdzie po interesanta i umożliwi mu wjazd do budynku. Ponadto przy platformie w przedsionku budynku wywieszony jest spis telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu i jeżeli osoba niepełnosprawna chce "załatwić" sprawę w Wydziale, w którym nie funkcjonuje e-kolejka, wystarczy przedzwonić do właściwego wydziału i pracownik wyjdzie do interesanta. Proszę pamiętać, że Starostwo znajduje się w starym, ponad 100-letnim budynku, w strefie ochrony konserwatorskiej, i wprowadzanie w zabytkowej strukturze jakichkolwiek zmian architektonicznych jest obwarowane zgodami konserwatorskimi, a wręcz niemożliwe. Ponadto z naszych danych wynika, że wizyty osób niepełnosprawnych wymagające uruchomienia platformy wjazdowej do Starostwa są bardzo rzadkie, natomiast w innych obiektach powiatowych, gdzie te wizyty są częste (LCSI czy Orzecznictwo), są pełne dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych typu podjazdy, platformy czy windy.

pozdrawiam    Jacek Grabowski

Na pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi od burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego.

W poprzednim artykule pisaliśmy, że sporą bariera dla niepełnosprawnych jest próg przy wejściu do Poradni Dzieci Chorych w Przychodni Rejonowej w Złotoryi. Radny Maciejewski udał się do kierownictwa  z prośbą o załatwienie sprawy. Nie było pana kierownika, który przebywa na urlopie, ale zastępująca go pani obiecała, że sprawa będzie załatwiona bardzo szybko.(efekt) W imieniu niepełnosprawnych z góry dziękujemy.tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.