Wójt Zagrodna po raz drugi bez votum zaufania i absolutorium

Wójt Karolina Bardowska, Rada Gminy Zagrodno
Wójt Karolina Bardowska, Rada Gminy Zagrodno

Ostatnia sesja absolutoryjna w powiecie złotoryjskim odbyła się w Gminie Zagrodno  pod koniec sierpnia. Podobnie jak w ubiegłym roku wójt Karolina Bardowska nie otrzymała votum zaufania i absolutorium.

W debacie nad raportem wypowiadali się tylko radni. Radni odnosili się to informacji, które były zawarte w Raporcie o stanie Gminy Zagrodno za 2019 rok, jak również do do tego, co ich zdaniem, powinno się w raporcie znaleźć.

Radny Olechowski mówił o braku inwestycji drogowych. O tym, że dotacja na remont drogi gminnej pozyskana w 2018 roku została oddana w 2019. 

Radny Jan Kotylak porównał raport za 2018 i 2019 w temacie wykonanych inwestycji. W raporcie 2018 wykonane inwestycje  opisywane są na 7 stronach - 13 zadań, które były zrealizowane za kwotę 2,9 mln zł. W raporcie 2019 inwestycjom poświęcono 2 strony, na których opisane jest 7 zadań, w tym kontynuacja remontu sali gimnastycznej i drobne prace remontowe. 

Radny  Kotylak odniósł się też do wydatków na oświatę. Stwierdził, że raport 2019 nie zawiera żadnych informacji o wydatkach oświatowych, a przecież w 2019 roku na oświatę wydatkowano około 9,3 miliona zł, co stanowi 36% całkowitego budżetu gminy, a subwencja tylko 4,3 miliona zł.  Wynika z tego, że gmina dokłada więcej niż daje państwo. Koszt  utrzymania dziecka w fili to około 24 tysięcy złotych, w Zagrodnie około 12 tys. Gdyby wszystkie dzieci z gminy uczyły się w jednej szkole w Zagrodnie, uczniowie uczyliby się w lepszych warunkach, a gmina mniej dokładałaby do oświaty. Radni w 2019 roku dążyli do zracjonalizowania wydatków oświatowych, złożyli wniosek, aby opracować koncepcję funkcjonowania oświaty i wraz z likwidacją gimnazjów doprowadzić do likwidacji filii. Zamiast 4 placówek stworzyć jedną. Kontrpropozycja była taka, żeby z 4 zrobić 5. 

Swoją wypowiedź radny podsumował stwierdzeniem: Wotum zaufania jest to wyraz akceptacji do planów i sposobów realizacji zadań przez wójta. Ja takich planów i działań w oświacie akceptować nie mogę.

Radni mówili też o konsekwencjach związanych z rotacją pracowników w Urzędzie Gminy. Między innymi z tego powodu stracono 9,5 milionów dotacji na wymianę pieców. W wyniku zaniedbań urzędników kilkaset osób zostało pozbawionych dotacji do wymiany pieca. Zdaniem radnego Kuneckiego rotacja pracowników, przewlekłość działań i brak kompetencji mogła doprowadzić do pozbawienia mieszkańców usługi wywozu śmieci. Na dodatek za realizację przetargu na wywóz śmieci w gminie zapłacono firmie zewnętrznej.

Radni wypowiadali się też na temat współpracy wójta z Radą Gminy, z sołtysami i o polityce medialnej wójt Karoliny Bardowskiej. Ze wszystkimi wypowiedziami radnych i pani wójt można  zapoznać się na wideorelacji

Nas zaskoczyła odpowiedź pani wójt na interpelację  przewodniczącego Luszniewskiego w sprawie zapoznania radnych z kosztami remontu Urzędu Gminy. Przewodniczący zacytował fragment, w którym pani wójt odpowiada, że nie poda informacji ponieważ obowiązuje ją tajemnica skarbowa! 

Ze swej strony dodamy, że BIP UG Zagrodno, z czasem zawiera coraz mniej informacji. W poprzednich latach były publikowane, a teraz nie. Na przykład nie można znaleźć: 

  • oświadczenia majątkowego wójta za 2019 rok,
  • interpelacji radnych i odpowiedzi na nie w roku 2020,
  • sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019,
  • zakładki poświęcone spółce gminnej Zamek Grodziec są puste.tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.