Trudny budżet

Starostwo Powiatowe Złotoryja Fot. Archiwum własne
Starostwo Powiatowe Złotoryja

Dziękując radnym za udzielenie absolutorium, 21 czerwca, starosta mówił, że budżet 2013 był budżetem trudnym. Podobnie będzie w latach następnych. Głównym celem zarządu będzie szukanie środków, po to by móc wykorzystać fundusze unijne 2014. Będzie to trudne przy faktycznym zadłużeniu 62,4% (ponad 25 mln przy 40 mln dochodów)

Z danych GUS wynika, że powiat złotoryjski na tle innych 29 powiatów województwa dolnośląskiego nie wygląda całkiem źle. Co prawda biorąc pod uwagę dochody własne jest na 28 miejscu, ale pozyskanie środków unijnych- 4 miejsce. Stopa bezrobocia – 29 miejsce i jednocześnie ilość podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 000 mieszkańców – 12 miejsce.

Mimo udzielenia absolutorium, starosta nie może spać spokojnie, gdyż na 5 lipca ustalono termin sesji, podczas której radni będą głosować wniosek o odwołanie starosty. Uzasadnienie wniosku brzmi następująco:

Od osoby sprawującej najważniejszą funkcję – starosty w powiecie wymaga się, między innymi, odpowiedzialności za zrównoważony, wieloaspektowy rozwój powiatu, prowadzenie odpowiedniej polityki zdrowotnej, służby na rzecz wspólnoty powiatowej. Uważamy, że Józef Sudoł nie spełnił tych oczekiwań. Składając ten wniosek, czynimy to z obowiązku, kierując się dobrem mieszkańców i troską o dobre imię Powiatu Złotoryjskiego

Wniosek podpisali radni:

B.Kołodziej, R.Raszkiewicz, Z.Pietruszka, W.Grabos, K.Maciejak, D.Klicki


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.