Rewitalizacja czy renowacja?

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

Na sesji lutowej podsumowano realizację programu rewitalizacji Złotoryi w latach 2007-2013. Program został zakończony i rozliczony w ubiegłym roku. Radnym na komisji gospodarczej przekazano informację o wysokościach wydanych kwot na realizację programu – 10 milionów w tym 4 miliony to środki miasta.

Przypomnijmy, że głównym celem procesów rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

  • rozwój gospodarczy – tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,
  • rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom…),
  • rozwój infrastrukturalno – przestrzenny – zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego.

Takie cele zakładano również w złotoryjskim programie rewitalizacji na lata 2007-2013 .

Nic dziwnego, że po zakończeniu działań, kilka liczb o środkach wydanych na remonty nie satysfakcjonuje. Pani naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, na komisji gospodarczej, wśród najważniejszych efektów wymieniła Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców działający w UM.
Przewodniczący Gorzkowski, na sesji , próbował rozwinąć dyskusję na temat tzw. “miękkich” efektów działań rewitalizacyjnych, jednak nie bardzo się to udało z prostej przyczyny – braku informacji, o innych, niż remontowe działaniach w ramach rewitalizacji. Burmistrz obiecał, że badania ewaluacyjne programu przeprowadzone zostaną w 2015 roku i wtedy poznamy jego efekty miękkie.

Zwykły mieszkaniec, który nie ma zacięcia do poszukiwania informacji w BIP czy w archiwalnych numerach GZ może sobie pomyśleć, że tak naprawdę była to po prostu renowacja czyli proces odnowienia obiektów i ulic na wybranym obszarze. A może jednak złotoryjanie widzą pozytywne zmiany w aktywności gospodarczej mieszkańców na terenach zrewitalizaowanych?

Wiele miast w Polsce realizowało programy rewitalizacyjne i efekty bywają bardzo różne dla lokalnej przedsiębiorczości. Za jeden z najbardziej dotkliwych, negatywnych skutków dokonywanych rewitalizacji miast, uważa się powszechnie, wypieranie lokalnych przedsiębiorców przez przedsiębiorstwa silne kapitałowo. Często powiązane jest to z utratą przez lokalnych przedsiębiorców ich miejsc pracy (w miejscu zamieszkania), a więc, albo bezrobociem, albo koniecznością migracji.

Jak jest w Złotoryi dowiemy się w 2015 roku.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.