Radni o planach na 2020 rok!

Macuga Paweł Fot. Archiwum własne
Macuga Paweł

Dziś zapytaliśmy radnego powiatu złotoryjskiego Pawła Macugę o jego plany na rok 2020. Co jakiś czas pytamy o to niektórych radnych, aby pokazać mieszkańcom, co zamierzają i co uważają za swój priorytet w planowaniu spraw najpilniejszych do załatwienia.

Oto , co nam powiedział:

W tej kadencji zrezygnowałem z komisji zdrowia na rzecz komisji budżetu, promocji i rozwoju po to, aby na każdym kroku akcentować, że dotychczasowy sposób konstruowania budżetu był zły. Budżety były nadmuchane, mało realistyczne i nie zadaniowe. Tworzono je pod spełnienie formalne współczynników zadłużenia , żeby tylko "przeszły przez RIO".

Główny cel jaki sobie postawiłem dotyczy przejęcia przez powiat długu, który przypisany jest ZPO. Chodzi o to, żeby nie płacić horrendalnych lichwiarskich odsetek.  Po przejęciu długu powiat mógłby zwrócić się o rządową pożyczkę . W ten sposób można by zaoszczędzić około 500 tysięcy rocznie. Zresztą mieliśmy to zapisane w programie wyborczym . Przy okazji podkreślę, że jako jedyny komitet mieliśmy w ogóle program. 

Jak widać w roku 2019 nie udało się przejąć  długu  ZPO,  ale myślę że i w tym budżecie i w poprzednim udało się chociaż zaszczepić trochę chłodnego myślenia . W naszym przypadku ten finansowy  konserwatyzm jest niezbędnie konieczny. 

To trudna sprawa, ale na pewno są rzeczy, które mimo skomplikowanej sytuacji, udało się zrobić?

Udało się na przykład zmienić w porządku obrad głosowanie najpierw WPF,  a później budżetu. W praktyce nie zmienia to zbyt wiele, ale pokazuje jaka powinna być logika. Od zawsze jestem negatywnie nastawiony do sposobu myślenia o WPF i powiem więcej- otwarcie wiele razy publicznie mówiłem, że to przysłowiowa  lipa. Jak dla mnie sposób myślenia i starosty i skarbnika na ten temat jest nie do przyjęcia.  

Sukcesem jest to, że władze powiatu czują oddech na plecach i widzą, że jest ktoś- kto na to zwraca uwagę . Nawet jeśli nie udaje się czegoś przegłosować, to wiedzą, że tak naprawdę mam rację, tylko nie mają pomysłu co z tym tym zrobić.  

Drobnym sukcesem jest także to, że nowe władze powiatu zaczynają dostrzegać, że to nie przelewki, że ktoś widzi, że nie realizują uchwały w sprawie planu naprawczego, a kiedy im pasuje, to odwołują się do tego. 

Taktyka " w mętnej wodzie się lepiej pływa "  działa, ale jest ktoś- kto to ujawnia.

Co uważasz za swoją największą porażkę w tym roku?

Nie udało mi się dotrzeć do społeczności lokalnej, zainteresować opinii publicznej faktycznym problemami itp.. Na to trzeba dużo czasu, którego po prostu nie mam, a media skupiają uwagę raczej na wydarzeniach i  sprawach łatwych flashowych - sensacyjkach. 

Przejawem pozytywnym jeśli chodzi o budżet możne być np. zapisanie wpływów z VAT na poziomie średniej z lat ubiegłych, a nie na tym, co powiat chce odzyskać z US od 4 już lat i nie możne. I nie wiadomo, ile to potrwa. Czy zapisanie 4 mln na oświatę  ponad wpływy z subwencji. 

Negatywne jest to, że nie zagwarantowano w budżecie pieniędzy na utrzymanie dróg,  które powiat otrzymał od DSDIK. A wiedziano, że tak się stało, bo uchwała została podjęta dużo wcześniej. Budżet nie odnosi się do tych elementów programu naprawczego, które nie  zostały wykonane. Gorzej, że ani skarbnik, ani starosta nic na ten temat nie są w stanie powiedzieć. 

I w końcu nie utworzono funduszu stypendialne go.  Przypomnę, że mój wniosek przy uchwalaniu budżetu w zeszłym roku, został odrzucony. Później starosta w połowie roku odpowiedział mi w interpelacjach, że to zrobi. Ale  niestety, obecny budżet tego nie przewiduje. To także przejaw krótkowzroczności bo coraz większy odsetek absolwentów szkol podstawowych i wcześniej gimnazjów wybiera szkoły spoza powiatu. Mimo pozornie lepszej rekrutacji w tym roku (dwa roczniki), jeśli trendu nie odwróci się radykalnie, to nauczyciele z LO nie będą mieli pracy. Ciężko też budować  prestiż szkoły, nie mając narzędzi, czy też nie powodując, żeby młodzież z najlepszymi wynikami pozostawała w powiecie.

Jakimś sukcesem jest także to, że starosta w ekspose zawarł wiele elementów z naszego programu. Ekspose po 6 miesiącach słabe, ale to zawsze coś, jeśli posłużył się naszym pomysłami. Niestety, nie odniósł się do najważniejszych rzeczy ale to zawsze coś. 

Radny Macuga zakończył naszą rozmowę stwierdzeniem:

Tak przy okazji widać było, że  plan na powiat można było streścić w dwóch słowach " przejąć powiat".
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.