Powiat twoim przyszłym dostawcą Internetu?

Złotoryja, wiatraki, wieże Fot. Krzysztof Boroch
Złotoryja, wiatraki, wieże

Na sesji w tym miesiącu radni powiatowi będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego powiatu złotoryjskiego na lata 2016-18. Jednym z pomysłów na spłatę 46 milionów złotych zadłużenia jest... świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu.

Do opracowania programu naprawczego powiat wezweła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. - Przyczyną tego jest fakt, że Powiat w okresie absorpcji środków UE postawił na rozwój, aktywnie sięgając po środki unijne realizował inwestycje na stosunkowo dużą skalę, co niosło za sobą konsekwencję w postaci konieczności zaciągania kredytów, czy pożyczek. - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednym z głównych filarów programu, który do 2022 roku miałby pozwolić spłacić zadłużenie, jest świadczenie usług internetowych. Powiat zakłada dla realizacji tego celu wykorzystanie infrastruktury, która powstała dzięki projektom "Złota Sieć". Zakłada się wynajęcie masztów operatorom, zakładanie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telefonii cyfrowej VOIP.

Internet miałby być dostępny dla klientów indywidualnych w następujących pakietach: 5 Mbit/s (1 Mbit/s upload), 10 Mbit/s (1 Mbit/s upload), 20 Mbit/s (10 Mbit/s upload). Najtańszy pakiet miałby być za 25 zł netto/m-c, średni za 50 zł netto/m-c, a najdroższy za 90 zł netto/miesięcznie. - Docelowo możliwości techniczne pozwolą na podłączenie nawet 2000 abonentów z terenu powiatu złotoryjskiego, a więc 2 000 x 50 = 100 000 zł netto miesięcznie. - czytamy w programie naprawczym.

Klienci z sektora MŚP mogliby skorzystać z pakietów: 40 Mbit/s (10 Mbit/s upload) za 150 zł netto miesięcznie, 80 Mbit/s (20 Mbit/s upload) za 250 zł netto miesięcznie oraz 100 Mbit/s (80 Mbit/s upload) za 500 zł netto miesięcznie. Usługami dodatkowymi miałyby być: stały adres IP, telefonia VOIP, "inne dostosowane do konkurencji". - Docelowo możliwości techniczne pozwolą na podłączenie ok. 250 firm z terenu powiatu złotoryjskiego. - uchyla rąbka tajemnicy plan naprawczy. Ostatnią z usług miałaby być telefonia VOIP ze stawkami: stacjonarne - 5 gr/min, stacjonarne inne 9 gr/min, komórkowe 15 gr/min. Tutaj możliwości techniczne są dla podłączenia ok. 500 klientów z terenu powiatu. Innymi możliwymi źródłami dochodu są: sprzedaż zestawów odbiorczych (anten), sprzedaż routerów domowych i punktów dostępu, płatny serwis, montaż urządzeń.

Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które znajdą się w planie naprawczym, to wymienić należy po stronie dochodowej: sprzedaż nieruchomości za 4 mln zł, dochody z tytułu scalania gruntów w Prusicach - 11 mln zł, wprowadzenie środków z UE na program "Aktywna integracja grup ryzyka w powiecie złotoryjskich" od 1 do 2 mln zł, dochody z tytułu dzierżawy szpitala ok. 1,1 mln zł. Po stronie wydatków znaleźć można m.in. następujące cięcia: 57 600 zł/rocznie związane z odejściem pracowników na emeryturę, 37 400 zł tytułem likwidacji wydatków na promocję, 26 100 zł tytułem zmniejszenia radnym diet o 10%, 21 600 zł tytułem zmniejszenia wynagrodzenia starosty i wicestarosty łącznie o 1800 zł (z pochodnymi) miesięcznie, 20 000 zł tytułem zmniejszenia dotacji na zadania zlecone stwoarzyszeniom i jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.

Planuje się także powołanie centrum usług wspólnych, które realizować będzie Zakład Aktywności Zawodowej. Dla jednostek powiatowych będzie on świadczył usługi: transportowe, wyżywieniowe, sprzątanie, druk materiałów biurowych, wykonywanie bieżących remontów. - Dodatkowo, wykorzystując swoją bazę i przejęte zasoby ludzkie, ZAZ w Świerzawie będzie organizował turnusy rehabilitacyjne. Umożliwi to intensyfikację dochodów ZAZ, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie zakładu budżetowego. - czytamy w dokumencie.

ZOBACZ PROGRAM NAPRAWCZY

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.