Kolejna podwyżka dla mieszkańców Złotoryi

ustalanie stawki za wywóz śmieci Fot. Archiwum własne
ustalanie stawki za wywóz śmieci

Wczoraj na sesji Rady Miejskiej w Złotoryi została uchwalona podwyżka opłat za śmieci. Podwyżka wynosi około 10% z 33,86 zł na 36,12 zł  od osoby.

Z informacji zamieszczonych w BIP wynika, że opłaty za wywóz odpadów w okolicznych miejscowościach wynoszą: 
Jawor 28 zł  
Chojnów 30 zł  
Lwówek 24
Bolesławiec 30 zł
Legnica  26,50 zł
Złotoryja 36,12 zł
Gmina Złotoryja 24 zł
Zagrodno 23 
Pielgrzymka 24 zł
Świerzawa 19 zł
Wojcieszów 21 
Nasuwa się pytanie dlaczego w Złotoryi najdrożej? Co powoduje, że okoliczne gminy i miasta mają mniejszą opłatę za wywóz śmieci - lepszy system, bardziej sprawni urzędnicy,  mniej kosztowni wykonawcy, bardziej świadomi mieszkańcy?

W Złotoryi Urząd Miejski -  Wydział Gospodarki Odpadami zajmuje się poborem opłat, a RPK odbiera  odpady od mieszkańców. Koszty są zarówno po stronie RPK jak i UM . W przypadku Gminy Wiejskiej Złotoryja Urząd Gminy zbiera opłaty, a firma zewnętrzna wywozi odpady. Zmiennych jest dużo. Porównywanie gmin wiejskich do miejskich może nie być dobre. Różnic jest wiele - ilość mieszkańców czy też ich rozproszenie. Może dlatego w powiecie złotoryjskim wszystkie gminy mają mniejsze opłaty za wywóz odpadów niż w mieście Złotoryja.  Jednak podobne miejscowości Bolesławiec, Chojnów, Lwówek, Jawor, Złotoryja można porównywać. W tym porównaniu Złotoryja również wypada bardzo słabo: 

  • w Złotoryi wywóz odpadów realizuje spółka komunalna - koszt 36,12  od osoby
  • w Jaworze wywóz odpadów realizuje spółka komunalna - koszt   28 zł od osoby 
  • w Chojnowie wywóz odpadów realizuje firma zewnętrzna - koszt   30 zł od osoby


Podczas  komisji Rady Miejskiej przedstawiono analizę kosztów systemu gospodarki odpadami, którą przeprowadziła firma zewnętrzna (koszt 26 tysięcy zł). Stwierdzono, między innymi, że 3,5 tysiąca złotoryjan nie płaci za śmieci, ulga za kompostownik w Złotoryi jest zbyt duża w porównaniu do okolicznych miejscowości, brakuje ponad 400 tysięcy złotych do zbilansowania się systemu.

Przed głosowaniem uchwały część radnych zadawała pytania. Radny Paweł Maciejewski spytał czy pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami w UM mogliby przeprowadzać kontrole i sprawić, by chociaż część niepłacących płaciła?
Radna  Barbara Zwierzyńska zaproponowała porównanie różnych baz danych w celu zweryfikowania adresu zamieszkania, wprowadzenie dużych kar za brak segregacji, konsekwentne ich wdrażanie oraz edukację doprowadzającą do zmiany postaw mieszkańców w sprawie sortowania odpadów. 
Radny Grzegorz Łoś zapytał  czy system powinien się bilansować, czy musi? Czy miasto może dopłacać?

Burmistrz, w odpowiedzi na pytania radnych, stwierdził, że nie powinniśmy płacić za niepłacących, jednak luki prawne powodują, że część osób  zupełnie legalnie z tego korzysta- chociażby studenci czy mieszkańcy pracujący poza Złotoryją. Kontrola oznacza zatrudnienie wielu dodatkowych pracowników. Burmistrz liczy na informację ze strony mieszkańców w tym temacie - to nie jest donoszenie tylko działanie we własnym interesie - stwierdził. Wspomniał również o możliwości uzależnienia  opłat  za śmieci od zużycia wody. 

Ta deklaracja jest dosyć niepokojąca. W takim wypadku wodomierz stałby się podstawą rozliczeń dla aż trzech mediów: wody, ścieków i odpadów. Wszystkie media dostarczane byłyby przez jedną spółkę, która bardziej dba o zysk niż portfele mieszkańców.  To niebezpieczne podejście.  Mniej zamożni mieszkańcy mogliby zacząć traktować wodę jako dobro luksusowe i choć nie produkują dużo śmieci, to mocno  minimalizowaliby zużycie wody.  Co nie oznacza, że odpadów byłoby mniej i byłyby  lepiej segregowane. 

Dodajmy jeszcze, że zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych  (link). Skoro nas stać na 2 miliony dofinansowania do płuczni złota..

Głosowanie uchwały w sprawie podwyżki opłat za śmieci:
za: Antonowicz, Banaszek. Bartnicki, Okręglicki, Pazera, Spychała, Widomski, Wilczyński, Zwierzyńska
przeciw: Maciejewski, Zawiślak
wstrzymał się: Listwan, Łoś , Pożar

treść uchwały

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.