Kierownik Przychodni w Złotoryi wyjaśnia

Rejonowa Przychodnia w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Rejonowa Przychodnia w Złotoryi

Wiele razy poruszaliśmy na portalu sprawy związane z funkcjonowaniem Przychodni Rejonowej w Złotoryi. Na sesjach i komisjach pytania w sprawie funkcjonowania przychodni zadawały radne Barbara Zwierzyńska Doskocz i Barbara Listwan. Dziś publikujemy pismo skierowanego przez kierownika Przychodni do radnej Barbary Listwan.

Złotoryja, dnia 15 lipca 2020 roku

Pani Listwan Barbara Radna Rady Miejskiej w Złotoryi

W związku z Pani publicznym wystąpieniem podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 23 czerwca 2020 roku  jestem zmuszony zabrać głos w obronie Przychodni, którą kieruję.

Na początku uwaga ogólna dotycząca Pani wystąpienia. Wszystkie sprawy, które dotyczą działalności Przychodni i zostały przez Panią przedstawione są kłamstwem, pomówieniem i manipulacją.

W przedstawianych informacjach odnosił się będę do Pani konkretnych wypowiedzi, cytując ich najważniejsze z punktu widzenia Przychodni fragmenty. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do ich treści odsyłam do pełnej wersji wystąpienia, które jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Powiedziała Pani:

„W zestawieniu wydatków większość wydatków poszła na umeblowanie gabinetów biurowych na co Pan kierownik bronił się, że kupił defibrylator, kupił detektor tętna płodu…. Defibrylator jest stary, dokupiony jest tylko wzmacniacz, kable. Detektor płodu ponoć też stary…… Natomiast już nie mówię o tym że zafałszował pan Żurawski wydatki na defibrylator…”

Chcę Panią zapewnić, że przekazując informację z pracy Przychodni za 2019 rok nie broniłem się – jak to Pani nazwała – lecz wykonywałem swój obowiązek jako Kierownik Przychodni. I kolejny raz przekazuję Pani informację, że Przychodnia Rejonowa  w dniu 07.03.2019 roku zakupiła defibrylator stacjonarny HELLIGE Responder 1000 i stanowi on wyposażenie gabinetu zabiegowego tut. Przychodni. Faktura za zakup defibrylatora o nr 4/2019 jest do wglądu u Głównej Księgowej Przychodni.

Kolejnym Pani zarzutem jest to, że detektor tętna płodu jest stary.  Kolejny raz informuję Panią, że Przychodnia w dniu 21.10.2019 r zakupiła detektor tętna płodu Breal UDT-300D. Stanowi on wyposażenie gabinetu ginekologiczno – położniczego tut. Przychodni. Faktura za zakup  detektora tętna płodu o nr 61/10/19 jest do wglądu u Głównej Księgowej Przychodni.

Ponadto dodam, czego nie było w przekazanym sprawozdaniu, że Przychodnia zakupiła również w dniu 22.07.2019 roku Stół rehabilitacyjny KSR E, który stanowi podstawowe wyposażenie gabinetu zabiegowego tut. Przychodni. Poprzedni stół był starego typu, bardzo niepraktyczny i niewygodny zarówno dla pacjentów, jak również dla pielęgniarek wykonujących pacjentom zabiegi.

Kłamała Pani w sposób publiczny o braku zakupu przez Przychodnię defibrylatora i detektora tętna płodu. Posunęła się Pani znacznie dalej pomawiając mnie o  zafałszowanie wydatków na zakup defibrylatora w sporządzonym przeze mnie Sprawozdaniu z działalności Przychodni za 2019 rok.

Kolejnym Pani kłamstwem jest stwierdzenie, że w zestawieniu wydatków większość wydatków poszła na umeblowanie gabinetów biurowych. W przekazanej radnym informacji z działalności Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2019 rok została umieszczona informacja, że Przychodnia wydatkowała w 2019 roku łącznie na sprzęt i wyposażenie kwotę 21.549-złotych. W tym: zakup defibrylatora, detektora tętna płodu, siedzenia do poczekalni, sprzęt informatyczny i wyposażenie meblowe. W łącznie wydatkowanej przez Przychodnię kwocie 21.549-zł, wyposażenie meblowe stanowiło kwotę 3.899,10-zł.

Inny fragment Pani wypowiedzi:

„Nieprawda, że koszt badań spadł. Natomiast Pan kierownik podaje ilość. Panie burmistrzu Pan nie chce zrozumieć meritum sprawy. Ilość badań wykazał że jest większa czyli pobranie glukometrem z palca liczy się jako badanie prawda, które nie kosztuje nic, kosztuje jakiś tam ułamek grosza bo 50 pasków to 50 pacjentów 50 badań. A natomiast koszty badań są aż o 40 tysięcy  to teraz proszę sobie pomyśleć taki poziom glukozy z żyły kosztuje 5 zł to ileż to jest badań mniej jeżeli to jest o 40 tyś mniej…”

Pani radna. Zacznę od Pani definitywnego stwierdzenia, że „nieprawda, że koszt badań spadł”. Jest to kolejne kłamstwo dotyczące Przychodni wypowiedziane przez Panią publicznie. Dla przykładu poniżej przedstawię zestawienie tylko 20 badań laboratoryjnych ( -pozostałe, a jest ich ponad 100, są do wglądu w Przychodni- ) i  procentowe zmniejszenie ceny za jedno wykonane badanie między ceną z lutego 2018 roku i listopada 2019 roku.

Lp Nazwa badania Zmniejszenie ceny jednostkowej za wykonane badanie
w % w % w %
1 mocz 17
2 morfologia 10
3 TSH 19
4 mocznik 5
5 cholesterol 5
6 CRP 15
7 elektrolity 24
8 kwas moczowy 5
9 INR - krzepliwość krwi 8
10 OB. 23
11 glukoza 15
12 ASO 6
13 trójglicerydy 14
14 IgG różyczka 23
15 IgM różyczka 17
16 toksoplazmoza 19
17 lipidogram 11
18 hemoglobina glikowana 22
19 bilirubina całkowita 5
20 GGTP 7

Myślę, że przedstawione fakty udowadniają, że Pani kłamie. Dlatego kolejny raz informuję Panią, że koszty badań LABOLATORYJNYCH w roku 2019, przy wykonaniu ich większej ilości o 640 badań w porównaniu do roku 2018, zostały przez Przychodnię obniżone o kwotę 38.139,60-zł złotych w wyniku badania rynku i  negocjacji cen a nie tak jak Pani kłamie - w wyniku wykonania ich mniejszej ilości.

Jeszcze gorzej wygląda Pani dalsza część wypowiedzi. W przekazanym Sprawozdaniu z działalności Przychodni za rok 2019 wykazałem między innymi, że Przychodnia w roku 2019 wykonała dla pacjentów 2393 POMIARY poziomu cukru i wykonała 36.242 BADAŃ LABORATORYJNYCH wszelkiego rodzaju, w tym również badanie poziomu glukozy z krwi. Dziwię się, że Pani jako lekarz nie odróżnia pomiaru, który Przychodnia wykonuje glukometrem, od badania laboratoryjnego, w którym jest potrzebny na przykład pobór krwi od pacjenta. Podczas badania poziomu cukru glukometrem nie występują koszty badań, gdyż Przychodnia wykonuje je we własnym zakresie i sama sobie nie wystawia faktury. Więc nie ma mowy, tak jak to przedstawia Pani, o kosztach badań. Koszty badań Przychodnia ponosi wówczas, gdy płaci innym podmiotom, które na zlecenie Przychodni takie badania wykonały.

Nie wierzę, że nie odróżnia Pani jako lekarz pomiaru wskaźnika poziomu cukru od badania laboratoryjnego. Bo gdyby tak było to będąc Pani pacjentem zacząłbym się martwić. Jestem przekonany że tak nie jest  więc pozostaje mi tylko uznać, że posiadając tę wiedzę manipulowała Pani w sposób publiczny - informacją zawartą w Sprawozdaniu z działalności Przychodni za 2019 rok, chcąc uzyskać zamierzony, negatywny obraz pracy Przychodni w tak ważnym dla pacjentów elemencie leczenia, jakim są badania diagnostyczne. Jeszcze tylko dodam, że ogólna liczba wykonanych dla pacjentów Przychodni wszelkiego rodzaju badań diagnostycznych   w roku 2019 wyniosła ponad 53000, co stanowi średnią 3,88 badania na jednego zarejestrowanego w Przychodni pacjenta. Liczba ta jest porównywalna do roku 2018 gdzie wskaźnik wyniósł 3,98 badania. Więc nie ma mowy o zmniejszeniu o „40 tysięcy złotych” liczby wykonanych  badań diagnostycznych w Przychodni Rejonowej.

Kolejny fragment Pani wypowiedzi:

„Też opowiadał, że krzesła zakupił. Też pracownicy mówią że nieprawda. Krzesła zostały zakupione przez poprzednią kierowniczkę. Tylko że były jakieś tam wadliwe, nie wiem farba nie farba i były reklamowane i za tego nowego kierownika przyszły te nowe. Ale wcale on ich nie zakupił. Ale on mówił, że on kupił. On mówił to a to nieprawda”...

Pominę fakt, że w tym fragmencie wypowiedzi używa Pani 3 osoby l.p. ( „on ich nie zakupił”, „on mówił”, „on kupił” ). Po pierwsze nic nie opowiadałem - jak to Pani nazwała - lecz wykonywałem mój obowiązek kierownika Przychodni przedstawiając Sprawozdanie z działalności Przychodni za 2019 rok. Powtórzę jeszcze raz: za 2019 rok.  Taki jest mój obowiązek, bez znaczenia w jakim czasie roku 2019 przyjąłem obowiązki kierownika Przychodni. Omawiając działania Przychodni za rok 2019 nigdy nie użyłem określenia, że ja kupiłem krzesła do Przychodni. Jeżeli ma Pani na to dowód ( - z mojej wypowiedzi - ) proszę o jego udostępnienie. Jeżeli Pani go nie ma ( - a nie ma na pewno - ) to kolejny raz publicznie Pani kłamała. Dodam jedynie, że sprawa zakupu krzeseł/ławek do poczekalni Przychodni był rozłożony w czasie - chcę Panią poinformować, że ostatni zakup ławek/krzeseł do poczekalni miał miejsce w lipcu. Faktura zakupu nr 83/BR/07/2019 jest do wglądu u Głównej Księgowej Przychodni.

I kolejna Pani wypowiedź:

„Teraz też są skargi, że za zaświadczenia, tylko nie wiem jakiej treści, pobierają pieniądze, które dotychczas za te zaświadczenia nie były pobierane pieniądze. Tak że myślę, że dzieje się źle, jeżeli się myśli się tylko o stronie finansowej ale nie w sensie poprawy statusu lekarzy, personelu, pacjentów. Pielęgniarki skarżą się od bardzo dawna nie miały żadnej podwyżki. Owszem lekarze dobrze zarabiają…”

Przychodnia Rejonowa w Złotoryi pobierała i nadal pobiera od pacjentów odpłatność za wydanie zaświadczenia, które nie są związane z procesem leczenia ( -np. zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych lub na żądanie pacjenta zaświadczenie o stanie zdrowia itp.- ). Odpłatność została ustalona w Cenniku świadczeń zdrowotnych i wprowadzona Zarządzeniem Nr 2/2012 Kierownika SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Złotoryi w dniu 12 grudnia 2012 roku. Już osiem lat Przychodnia takie opłaty pobiera. W sposób formalny i jawny. Za każde inne zaświadczenia związane z procesem leczenia pacjenta tut. Przychodni żadnej opłaty Przychodnia nie  pobiera. Kolejne Pani kłamstwo pomawiające Przychodnie o działania, których nie ma.

Jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń  wyjaśniam, że dla pielęgniarek tut. Przychodni podwyżki płac miały miejsce 01.03.2019 roku. Na pewno nie jest to bardzo dawno i nie znam publicznego podmiotu medycznego, w którym regulacja płac występuje 2 razy w roku. Obecnie średnia miesięczna płaca pielęgniarki tut. Przychodni w okresie ostatniego roku wyniosła 5.872,97-zł brutto. Nie potrafię jednoznacznie ocenić zarobków lekarzy tut. Przychodni. Ale skoro Pani uważa że dobrze zarabiają, to będzie to dla mnie argument ( chociaż nie wiem jakiego znaczenia ) gdy będziemy rozmawiać o podwyżkach płac dla lekarzy.

Nie jest to Pani pierwsze publiczne wystąpienie dotyczące funkcjonowania i działań Przychodni Rejonowej. Wszystkie były nakierowane na przedstawienie Przychodni lub mojej osoby w negatywnym wizerunku. Dlatego po ostatnim Pani wystąpieniu postanowiłem wyjaśnić, przede wszystkim obecnym i ewentualnie przyszłym pacjentom tut. Przychodni, na podstawie dokumentów i faktów, że Pani kłamie, pomawia i manipuluje informacjami na temat pracy tut. Przychodni.  Jako radna Rady Miejskiej ma Pani pełne prawo zadawać pytania dotyczące pracy Przychodni, domagać się wyjaśnień i uzasadnień a na podstawie uzyskanych informacji obiektywnie oceniać pracę Przychodni. Jest to rzecz całkowicie normalna. Jednak nie wolno Pani kłamać na temat działań Przychodni, pomawiać Przychodnię i zatrudnionych pracowników oraz manipulować informacjami uzyskanymi w sposób formalny od Przychodni.  Tym bardziej pełniąc funkcję radnej.  Udzielając Pani mandatu społecznego nikt nie dał  Pani takich upoważnień.

Dlatego w obronie pacjentów Przychodni Rejonowej w Złotoryi, pracowników oraz swoim będę zdecydowanie  występował przeciwko każdej formie przedstawiania pracy tut. Przychodni w sposób  nieprawdziwy bądź zmanipulowany.  

Pani radna Listwan!  Wzywam Panią do zaprzestania w przyszłości formułowania nieprawdziwych wypowiedzi na temat działalności tut. Przychodni. Każde Pani ponowne podanie fałszywych, kłamliwych i zmanipulowanych informacji zostanie skierowane na drogę procesu sądowego.

 Łączę wyrazy szacunku

Ireneusz   Żurawski  Kierownik Przychodni Rejonowej w Złotoryi

Do wiadomości:

  • Burmistrz Miasta Złotoryja
  • Radni Rady Miejskiej w Złotoryi – wszyscy
  • Pielęgniarki Przychodni Rejonowej w Złotoryi – wszystkie
  • Pani Przewodnicząca Anna Szura - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zakładowa Organizacja Związkowa przy Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
  • Pani Przewodnicząca Sława Kolano – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi.
  • Portal internetowy - złotoryjanie.pl

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.