Interpelacje radnego Olszanickiego

Olszanicki Lech Fot. Archiwum własne
Olszanicki Lech

Na czwartkowej specjalnej sesji powiatu dyskutowano przede wszystkim nad losem złotoryjskiego szpitala. Jest to dla wszystkich mieszkańców bardzo istotna kwestia. O szczegółach napiszemy w osobnym artykule, teraz chcielibyśmy przedstawić zapytania i interpelacje jednego z radnych- pana Lecha Olszanickiego.

Radny wypowiadał się już na portalach społecznościowych w sprawach dotyczących edukacji i nauczycieli. W związku z tym pracownicy trzech szkół napisali do radnych protest-skargę i poprosili przewodniczącego o przeczytanie jej na sesji.  Pan Olszanicki autorytatywnie stwierdził , że nikogo nie będzie przepraszał i na tym- wydawałoby się - cała sprawa się zakończy.

Jednakże na czwartkowej sesji radny zapytał,  kiedy otrzyma wykaz osób, które podpisały na niego tak zwane skargi. Powiedział również:

" W uzasadnieniu zapoznałem się z prawnikami i żadne przepisy nie zabraniają uzyskania tych nazwisk. (.....) Następna sprawa jest taka, że skarga ma pewną określoną formę i jest skierowana do konkretnej osoby.(....) W tych pismach, które zostały napisane przez nauczycieli z 3 szkół (....)  nie ma nawet, co to jest: apel, protest, prośba o ukaranie, nie wiem. (..........)Nie ma tam napisane, żeby pan przewodniczący to przeczytał, tylko się zapoznał i podjął jakieś kroki. A tak to wyszło w ten sposób, że media społecznościowe, kilka dokładnie,  już wcześniej wiedziało, jakie te skargi są, były publikowane."

W tym momencie przewodniczący poprosił, żeby radny przeszedł do zapytań i interpelacji, na co radny oświadczył:

" To ja rozwijam tą treść i chciałem po prostu reasumując, a i jeszcze jedna rzecz, ja złożyłem wcześniej z panem starostą wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie tych podpisów, to jest jakby druga ścieżka i jeszcze tutaj chciałem ostatnia rzecz. (........) I tu jest dodana , dostaliśmy wszyscy to pismo moje , odpowiedź na skargi ze3 szkół powiatu złotoryjskiego, które odczytał pan publicznie podczas  7 sesji rady powiatu złotoryjskiego(........) I tutaj tylko  zacytuję "niniejszym pismem zwracam się do przewodniczącego o publiczne odczytanie moich odpowiedzi na pisma: pracowników oświaty Świerzawa  , grona pedagogicznego ZSO w Złotoryi  i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Wojcieszowie".(......)

"Ponadto żywię głęboką nadzieję , że portale internetowe  zaangażowane w publikacje oskarżeń, powyższych szkół , opublikują moje odpowiedzi, które przewodniczący rady odczyta."

Pan radny nie wymienił konkretnie, o które portale chodzi ,  ale  jesteśmy pewni , że portale, że chętnie opublikują  oświadczenie pana radnego, jeśli je do nich  skieruje.Gwoli ścisłości należy jednak dodać, że to raczej nie nauczyciele rozpoczęli z panem radnym polemikę na portalach społecznościowych.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.