Fundacja zlikwidowana, a dług umorzony

Melska Anna, Rada Powiatu Złotoryjskiego
Melska Anna, Rada Powiatu Złotoryjskiego

Na majowej sesji Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę o likwidacji Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, którą utworzyła w 2003 roku. Sprawa nie byłaby warta dyskusji, gdyby nie dług Fundacji wobec powiatu, który uchwałą został umorzony.

Radna Anna Melska 

Nie zgadzam się z uzasadnieniem do tej uchwały. Uważam, że nie stać nas na to, aby tak lekką ręką, umorzyć 152 tys Fundacji, która od początku wiedziała, że nie jest to darowizna, tylko pożyczka. Powinna zrobić wszystko, aby to zobowiązanie wobec powiatu spłacić.

W uzasadnieniu uchwały czytamy między innymi:

Fundacja została powołana uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego w 2003 roku. Na początku działalności Fundacji Powiat Złotoryjski  udzielił jej pożyczkę w kwocie 80.000 zł na sfinansowanie utworzenia i zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi. Fundacja pożyczone środki przeznaczyła na wkład własny do projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego".  Pozwoliło to wykonać częściową adaptację użyczonego obiektu oraz rozbudowę nieruchomości. W 2004 roku Fundacja uruchomiła Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi przy ul. Staszica 2, który prowadziła przez kilka lat. W 2017 r. Powiat przekazał prowadzenie  WTZ-u nowoutworzonej Fundacji Ekonomii Społecznej PROM. Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego zgodnie ze statutem przyjętym przez Radę Powiatu Złotoryjskiego nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym nie ma możliwości pozyskiwania środków finansowych, które pozwoliłyby spłacić zobowiązania wobec Powiatu. Posiadane zobowiązanie wykazywane w sprawdzaniu i w bilansie Fundacji wyklucza ją z możliwości pozyskiwania środków publicznych. Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego po kilku latach  funkcjonowania głównie jako organizator WTZ-tu w Złotoryi pozostała bez obiektu, bez wyposażenia, bez środków PFRON. Posiada jedynie zobowiązania finansowe w stosunku do Fundatora w kwocie 152.760,91 zł, w tym: pożyczka 80.000 zł, odsetki 72.360,91, prowizja 400 zł. W listopadzie 2018 r. Zarząd Fundacji wraz z Radą Programową Fundacji, po analizie sytuacji finansowej Fundacji, uznali, że nie widzą możliwości dalszego rozwoju działalności Fundacji. Zgłosili więc wniosek o likwidację Fundacji jednocześnie składając rezygnację z członkostwa w jej strukturach.

Za przegłosowaniem uchwały było 10 radnych, 6 przeciw,  jeden wstrzymał się  - wyniki głosowania.

tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.