Franciszek Słaby - jest za, ale też wstrzymuje się

Słaby Franciszek Fot. Archiwum własne
Słaby Franciszek

Radny Franciszek Słaby jest jednym z radnych, który, w tej kadencji, nie głosował przeciw żadnej uchwale. 

Ważną rolą radnego jest podejmowanie decyzji w formie głosowania uchwał. W przypadku Rady Miejskiej w Złotoryi praktycznie wszystkie uchwały przygotowywane są przez Burmistrza, a właściwie jego urzędników. W tej kadencji radni przedstawili tylko jeden własny projekt uchwały, który po kilku tygodniach wycofali. Wielu z radnych tej kadencji nie głosuje przeciwko projektom uchwał, ale za to wstrzymuje się od głosu. Głos wstrzymujący jest zazwyczaj głosem bez znaczenia, co oznacza, że tak naprawdę nie wpływa na wynik głosowania. Tak jest w głosowaniach, w których do podjęcia decyzji jest potrzebna tzw. zwykła większość głosów. Głosów wstrzymujących nie  bierze się pod uwagę.  

Po co więc oddawać głosy wstrzymujące się? Może radna/radny nie jest pewny czy uchwała jest korzystna dla mieszkańców  i po prostu nie chce przyłożyć ręki do jakiejś decyzji?

Gdyby radni wstrzymujący się od głosu przy uchwale  nr 128 zagłosowali przeciw, uchwała nie zostałaby uchwalona.  Podobnie by było w przypadku uchwały 37. Obie uchwały dotyczyły podwyżki opłat za wodę i ścieki. W marcu 2017 roku, radni nie uchwalili uchwały w sprawie podwyżki cen wody. 

Franciszek Słaby urodził się w 1954 roku. Pracuje w Zakładzie Usług Pogrzebowych w Złotoryi. W 2014 roku startował z KWW Ireneusz Żurawski - Dobry Gospodarz. 

W wyborach 2014 uzyskał 106 głosów, w okręgu 10 (11 Listopada, Generała Sosabowskiego, Jerzmanicka, Kwiatowa, Plac Zacisze, Różana, Wojska Polskiego),  co stanowiło 28% wszystkich głosów w okręgu nr 10.

Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi. Jest przedstawicielem Rady Miejskiej w złotoryjskiej Radzie Seniorów. Radny nie prowadzi dyżurów.

Interpelacje

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 odbyło się 29 sesji Rady Miejskiej. Radny zabierał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania podczas 14 spotkań. Większość interpelacji dotyczyła spraw porządkowych i bezpieczeństwa. Na przykład, radny, dwukrotnie poruszał sprawę lampy na przystanku na ulicy Hożej, która nie spełniała swojej funkcji , zgłaszał potrzebę wykonania przejść dla pieszych na ulicy Górniczej czy posprzątania zabytkowej studni na ul. Piłsudskiego. Franciszek Słaby zgłaszał również na sesjach potrzeby artykułowane przez Radę Seniorów: wykonanie tablicy ogłoszeniowej czy remont lokali zajmowanych przez organizacje seniorów.

Wszystkie interpelacje radnego i ich efekt przedstawione są tutaj

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca Franciszek Słaby był obecny na każdej sesji. Brał udział  w 245 głosowaniach uchwał. W żadnym nie był przeciw, a w trzech nie zajął stanowiska - wstrzymał się

  • Uchwała nr 26 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja dot. inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców (link)
  • Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok (link)
  • Uchwała nr 247 — Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja — zmiany (link)

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.