Czeka nas znaczna podwyżka opłat za śmieci

Urząd Miejski w Złotoryi Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Urząd Miejski w Złotoryi

Planowana podwyżka jest niemała - 25% dla opłat za odpady zbierane selektywnie i około 50% średnio dla opłat za odpady niesegregowane.

Podwyżka opłat za śmieci wejdzie w życie po zaakceptowaniu przez Radę Miasta na lutowej sesji. 

Szczegółowe zestawienie zmiany opłat przedstawiamy poniżej: 

W przypadku odpadów zbieranych selektywnie w gospodarstwach domowych:
1 os. - 16,00 zł,po podwyżce - 20,00 zł
2 os. - 30,40 zł,po podwyżce - 38,00 zł/
3 os. - 43,20 zł,po podwyżce - 54,00 zł/
4 os. - 54,40 zł,po podwyżce - 68,00 zł/
5 os. - 64,00 zł,po podwyżce - 80,00 zł/
6 os. i więcej - 72,00 zł,po podwyżce - 88,20 zł

W przypadku odpadów zmieszanych w gospodarstwach domowych:
1 os. - 19,20 zł,po podwyżce - 30,00 zł
2 os. - 36,48 zł,po podwyżce - 58,50 zł
3 os. - 51,84 zł,po podwyżce - 82,80 zł
4 os. - 65,28 zł,po podwyżce - 97,60 zł
5 os. - 76,80 zł,po podwyżce - 114,00 zł
6 os. i więcej - 86,40 zł,po podwyżce -127,80 zł 

Burmistrz twierdzi, że podwyżka opłat za odpady spowodowana jest:

  • wzrostem kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
  • wzrostem ilości odbieranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
  • niewłaściwą segregacją odpadów przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałe,
  • malejącą ilością osób w gospodarstwach domowych,
  • dostosowaniem odbioru odpadów do Rozporządzenia Ministra Środowiska.

Na stronie miejskiej dostępne są sprawozdania z efektów gospodarowania odpadami za rok 2014,2015 i 2016. Wynika z nich, że roczne przychody z tytułu opłat mieszkańców za śmieci  to około 2,8 mln zł.

Niestety zaniechano publikowania tych informacji (dlaczego?) i nie mamy możliwości bliższego sprawdzenia co się działo w gospodarce odpadami w roku 2017 i 2018 - co spowodowało tak znaczną podwyżkę?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.