Budżety 2014

Rada Miasta Złotoryja 2010-2014 Fot. Archiwum własne
Rada Miasta Złotoryja 2010-2014

Podczas sesji grudniowych radni przyjęli projekty budżetów na 2014 w okolicznych samorządach. Czy to, że rok 2014 jest rokiem wyborczym wpłynęło na strukturę wydatków? Czy będzie to rok równie trudny jak 2013? Będą zaciągane kredyty czy będzie zaciskanie pasa?

Wiadomo, że plan finansowy często różni się od wykonania. Przykładem mogą być lata 2011  i 2012 w Gmnie Miejskiej Złotoryja. Wysokość dochodów zrealizowanych  była niższa od tych przyjętych przez Radę Gminy Miejskiej Złotoryja.

2011 plan  52,9 mln ;  wykonanie 48,9 mln

2012 plan  48,5 mln ;  wykonanie  43,5mln

Ale plan to plan - nie jest pewny. Zaplanowane  do sprzedaży składniki majątku gminy mogą nie znaleźć nabywców, wypływy z podatków mogą być mniejsze a złożone projekty  mogą nie zostać wybrane do realizacji.

Rada Powiatu Złotoryjskiego nie planuje zaciągania kredytów a nadwyżka dochodów nad wydatkami ma wynieść 5,8 mln zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań powiatu.

Radni Gminy Wiejskiej Złotoryja zaplanowali wydatki większe od dochodów i dlatego planują zaciągnie kredytów. Jednak Gmina Wiejska może sobie na to pozwolić bo zadłużenie jest około 40%. 

W Gminie Miejskiej Złotoryja dochody planowane są większe od wydatków. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Ta nadwyżka nie wystarczy, tak jak w powiecie, na spłatę kredytów ale są planowane przychody z obligacji.

Poniżej przedstawiamy wizualizację struktury budżetów 2014 okolicznych JST, opracowaną na podstawie uchwał budżetowych.Widać, że spełniona jest podstawowa zasada planowania:

dochody + przychody = wydatki + rozchody

A tutaj opracowanie szczegółowe budżetu 2014 Powiatu Złotoryjskiego 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.