Budżet Złotoryi - wydatki

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

Kogo to obchodzi – a powinno. Po co jest Gmina? Realizuje zadania publiczne takie jak oświata, pomoc społeczna czy kultura. Wszyscy składamy się na realizację tych działań. Wielu młodych Złotoryjan mieszka i pracuje w innych miejscach, ale rozlicza się jeszcze z podatków w Złotoryi. To czy Miasto ma większy czy mniejszy budżet zależy również od nich.

Na co wydawane są gminne pieniądze? Jak powstaje plan wydatków miejskich? O tym jakie są procedury powstawania budżetu będziemy pisać w następnej części. Dzisiaj przedstawimy strukturę wydatków miejskich. Najlepiej to zrobić na przykładzie. Poniższa tabela pokazuje grupy największych wydatków w trzech zamkniętych latach budżetowych (2009, 2010, 2011)

Rozchody to środki finansowe przeznaczane na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

Wydatki dzielą się jeszcze na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów. Wykres obok pokazuje jakie wydatki zaplanowano w dziale administracja i oświata na płace i pochodne w Urzędzie Miejskim i szkołach miejskich. Wydatki majątkowe związane z prowadzeniem inwestycji miejskich w kolejnych latach wynosiły: rok 2009 – 13,34 mln zł; rok 2010 -9,07 mln zł ; rok 2011 -7,48 mln zł. Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w uchwałach budżetowych i sprawozdaniach z realizacji budżetów w kolejnych latach zamieszczonych w BIP UM Złotoryja

W budżecie obowiązuje obecnie zasada równowagi finansowej, która oznacza, że roczne wydatki samorządu plus rozchody nie mogą przekroczyć jego dochodów powiększonych o przychody.

W obliczu wahań koniunktury gospodarczej w kraju,również w naszym mieście konieczne jest oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Czy zatem nasi decydenci prowadzą racjonalną politykę ekonomiczną?  Czy każdą złotówkę wydają tak jakby wyciągali ją z własnej kieszeni?To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.