27% wody nie trafia do złotoryjan

RPK w Złotoryi Fot. Archiwum własne
RPK w Złotoryi

Radna Barbara Zwierzyńska - Doskocz dostała odpowiedź na zapytanie w sprawie czynników wpływających na cenę wody i ścieków w Złotoryi. Pytała między innymi, o tak zwane, straty w sieci wodociągowej i sposób ich rozliczania.

Straty są nieodłącznym elementem technologii dostarczania wody podczas przesyłania jej rurociągami – nie da się uniknąć mikro nieszczelności, na skutek starzenia się przewodów, od czasu do czasu zdarzają się wycieki.
W Złotoryi 27% wody nie trafia do odbiorcy. Tymczasem ceny wody wciąż idą w górę i musimy płacić za nią coraz więcej. Regulując rachunki, często nie mamy świadomości, że płacimy także za wodę, która nigdy nie trafiła do naszych domów.

W ubiegłym roku różnica między ilością wydobytej wody przez RPK, a odczytami licznikowymi wyniosła 27% i zmniejszyła się w ciągu ostatnich 4 lat o 15%. Na tą różnicę składają się upływy z sieci wodociągowej wskutek jej stanu technicznego, niekontrolowane wypływy wody w sieci wskutek awarii, woda wykorzystywana do celów technologicznych wynikających z eksploatacji naprawy, inwestycji i remontów nielegalny pobór wody. W związku z wprowadzeniem GIS przewiduje się dalszą redukcję nieewidencjonowanego zużycia wody - stwierdza burmistrz Robert Pawłowski.

Dodajmy, że GIS (system informacji geograficznej) to system, który służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych. System ten został wprowadzony w celu zapewnienia właściwego monitoringu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  

Zastosowanie liczników z odczytem radiowym pozwala na dokładny bilans wody w wielu lokalach jednocześnie. Urządzenia te wykrywają też podstawowe, niekorzystne dla użytkownika nieprawidłowości w instalacji, w tym tzw. przepływ wsteczny, wyciek lub przekroczenie przepływu maksymalnego, nawet blokowanie liczników czy manipulowanie przy nich przez osoby nieuczciwe. Każde uszkodzenie lub próba demontażu modułu radiowego na wodomierzu powoduje, że moduł natychmiast wyśle do spółki informację o manipulowaniu, wraz z godziną i datą.

Obecnie, w Złotoryi, 2276 liczników, na 6348 zamontowanych, jest odczytywanych elektronicznie. Należy pamiętać, że podliczniki stanowią indywidualną sprawę Wspólnot Mieszkaniowych i RPK może jedynie sugerować montaż nakładki radiowej. 

Spółka jest obecnie w trakcie prac nad przygotowaniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na kolejne lata. Za wcześnie jest na podawanie szczegółów dotyczących jej opracowania, między innymi ze względu na trwający proces urealniania stawek amortyzacyjnych po modernizacji oczyszczalni. 

Miejmy nadzieję, że rachunki za wodę i ścieki w przyszłym roku nie wzrosną.


Odpowiedź na zapytanie radnej
tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.