BIP-y spółek gminnych

monitoring spółek komunalnych - szkolenie Fot. Archiwum własne
monitoring spółek komunalnych - szkolenie

Jak spółki informują o tym, że są publiczne i jak można od nich uzyskać informacje; czy publikują wyniki przetargów i wyniki naborów na stanowiska pracy, czy możemy poznać wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej?

W każdej miejscowości władze muszą zadbać o to by było czysto, by dostarczona była woda, odprowadzone ścieki czy wywiezione śmieci. Wymaga to zazwyczaj dużego kapitału. Jednocześnie ceny powinny być dostępne dla mieszkańców. To powoduje, że często usługi te wykonywane są przez spółki komunalne, które nie muszą za wszelką cenę walczyć o rentowność. W razie potrzeby może je wesprzeć  samorząd lokalny jako właściciel. 

Warto podkreślić, że spółki komunalne bazują na publicznym majątku. Korzystanie z pieniędzy publicznych i wykonywanie zadań publicznych wiąże się z poddaniem ich działalności zasadom jawności wynikających z art. 61 Konstytucji i Ustawy o dostępie do informacji publicznej. To nakłada na spółki komunalne  konieczność prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Zgodnie z regulacjami prawnymi, w BIP-ie muszą znaleźć się informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, organach i osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują, zasadach funkcjonowania, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, jak również o przeprowadzonych kontrolach.

W powiecie złotoryjskim działa obecnie  pięć spółek, których jedynym właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego:

  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Miasto Złotoryja,
  • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.    - Gmina Pielgrzymka 
  • RPK- Partner - Miasto Złotoryja
  • Zamek - Grodziec sp. z o. o. - Gmina Zagrodno
  • Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. - Powiat Złotoryjski

Sprawdziliśmy czy spełniają wymogi prawne w zakresie dostępności do podstawowych informacji o spółce czyli czy posiadają  strony internetowe i BIP-y i jaka jest ich zawartość:

Strony internetowe posiadają cztery spółki. Zawierają   informacje o prowadzonych usługach  i ofercie.  Dla trzech spółek są prowadzone BIP-y na stronie właściciela. Jednak można uznać, że tylko BIP RPK Złotoryja zawiera w miarę wyczerpujące informacje o spółce. W Zagrodnie i Pielgrzymce BIP-y spółek są praktycznie puste.  

Wydaje się , że największe znaczenie dla przejrzystości i otwartości spółki ma nastawienie zarządu, właściciela trochę mniej. Przykładem są  złotoryjskie spółki  RPK i RPK -Partner. Jedna dzieli się praktycznie wszystkimi informacjami (RPK), a druga nie ujawnia nic. (RPK - Partner).

W przypadku spółki powiatowej, być może, trzeba chwilę poczekać, aż spółka trochę okrzepnie. Jest powiatowa dopiero od końca października 2019r.To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.