Ruszyła akcja PIT za 2016 rok

Złotoryja, Rynek 42 Fot. Archiwum własne
Złotoryja, Rynek 42

Polacy po raz dwudziesty piąty składają zeznania o dochodzie/przychodzie. Niektórzy muszą   to zrobić już do końca stycznia. W roku ubiegłym większość rozliczyła się elektronicznie.

 

Kalendarium rozliczeń osób fizycznych z podatku dochodowego obrazuje tabela:

Symbol formularza Nazwa i przeznaczenie Termin na złożenie
PIT-16A Deklaracja o zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych przez przedsiębiorcę korzystającego z karty podatkowej 31 stycznia 2017 r.
PIT-19A Deklaracja o odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych od zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych 31 stycznia 2017 r.
PIT-28 Zeznanie o przychodzie przedsiębiorcy korzystającego z ryczałtu ewidencjonowanego lub osoby osiągającej przychody z najmu/dzierżawy 31 stycznia 2017 r.
PIT-36 Zeznanie o dochodzie z działalności gospodarczej/najmu, opodatkowanym według skali, ze źródeł zagranicznych, z doliczeniem dochodu małol. dziecka 30 kwietnia 2017
PIT-36L Zeznanie o dochodzie z działalności gospodarczej/działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanym stawką liniową 30 kwietnia 2017
PIT-37 Zeznanie o dochodzie ze stosunku pracy, emerytury, renty, umów zlecenia, umów o dzieło, praw autorskich 30 kwietnia 2017
PIT-38 Zeznanie o dochodzie z kapitałów pieniężnych (papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe, udziały w spółkach) 30 kwietnia 2017
PIT-39 Zeznanie o dochodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych z nimi związanych (sprzedaż, zamiana) 30 kwietnia 2017

W rozliczeniu za ubiegły rok można skorzystać z następujących ulg:

Rodzaj ulgi Odliczenia od dochodu/przychodu- górny limit w zł
Na rehabilitację, dla osób niepełnosprawnych do 2.280 w poszczególnych rodzajach, niektóre nielimitowane
Darowizny (kult religijny, pożytek publiczny, krwiodawstwo) do 6% dochodu
Użytkowanie Internetu dla rozpoczynających do 760
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do 4.866
Na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego (prawa nabyte) od części kredytu < 325.990
Nabycie nowych technologii (przedsiębiorcy, prawa nabyte) do 50% wydatków
Na działalność badawczo-rozwojową (przedsiębiorcy) 10–30% kosztów kwalifikowanych
Rodzaj ulgi Odliczenia od podatku -górny limit w zł
Na wychowanie dzieci 1.112,04 na pierwsze i drugie, 2.000,04 na trzecie, 2.700 na czwarte i kolejne
Dla niektórych uzyskujących dochody za granicą różnica między proporcjonalnym odliczeniem a wyłączeniem z progresją
Na systematyczne oszczędzanie (prawa nabyte wcześniej) 30% wydatków, < 11.340
Zatrudnianie pomocy domowej (prawa nabyte wcześniej) zapłacone składki na ubezp.


Zeznanie należy przesłać do urzędu skarbowego, na którego terenie zamieszkiwało się w dniu 31 grudnia 2016 r., niezależnie od adresu miejsca zameldowania. Najlepiej zrobić to elektronicznie, korzystając z aplikacji na Portalu Podatkowym. Rok wcześniej w ten sposób Polacy złożyli 8,4 mln zeznań (dwa lata wcześniej 7,1 mln). Jeżeli z jakichś powodów nie jest to możliwe, formularz można przysłać pocztą tradycyjną, ewentualnie osobiście. W drugiej połowie marca zostanie udostępniona usługa PFR, czyli zeznania wstępnie wypełnionego. Obejmie formularze: PIT-37 i PIT-38.

Terminowe złożenie zeznania nie tylko chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową. Przekroczenie terminu wyklucza też możliwość rozliczenia z małżonkiem i jako samotny rodzic.


Leszek Boroch, Urząd Skarbowy w ZłotoryiTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.