Strategia edukacyjna w Złotoryi

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi

Radni 23 września podczas posiedzenia Komisji Oświaty dyskutowali o strategii oświatowej w Złotoryi. Główny Specjalista do Spraw Oświaty Pan Zbigniew Wróblewski przedstawił kondycję oświaty w mieście. Mówił o tym, ze rodzice w Złotoryi podejmują decyzje niespodziewane dla samorządu – nie dają dzieci do pierwszej klasy tylko do przedszkola, Zapisują swoje pociechy do Gimnazjum Dwujęzycznego zamiast do Gimnazjum na Wilczej.

Specjalista do spraw oświaty podkreślał, że przejście 30 uczniów do Gimnazjum Dwujęzycznego spowodowało obniżenie organizacji Gimnazjum Miejskiego i co za tym idzie zwolnienia nauczycieli. Jeżeli w przyszłym roku skumuluje się demografia i wybory rodziców to może skutkować 4 oddziałami mniej a więc zwolnienia nauczycieli będą większe (średnio 1,6 etatu na oddział).

Przewodniczący Rady pan Roman Gorzkowski zapytał dlaczego Miasto nie stworzyło warunków konkurencyjnych w Gimnazjum Miejskim – takich jak pani dyrektor Mendocha w Gimnazjum Dwujęzycznym czyli zmniejszyło radykalnie ilość godzin przeznaczonych na naukę języków. Przypomnijmy w G1 i G2 do 2012 roku funkcjonowały klasy, w których uczniowie mieli zapewnioną naukę języka angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo tak jak teraz w na Kolejowej. Pan Wróblewski odpowiedział, że Gimnazjum Miejskie przeznaczone jest dla wszystkich uczniów również tych, mniej zdolnych.

Podczas dyskusji padło również stwierdzenie, że przecież jeszcze nie wiadomo co będzie w przyszłym roku, Gimnazjum na Kolejowej dopiero powstało i może nie spełnić oczekiwań uczniów i rodziców. Nie wydaje się to prawdopodobne ponieważ gimnazjum to nie jest obwodowe – może przyjmować najzdolniejszych uczniów. A co za tym idzie zmniejsza się potencjał Gimnazjum na Wilczej. Może Gimnazjum Miejskie wyspecjalizuje się w pracy z uczniami mało zmotywowanymi i sprawiającymi trudności?

Dyskusję nad wieloletnią strategią oświatową rozpoczął radny Matecki. Stwierdził, że jego zdaniem traktowanie priorytetowo nauczania języków w szkołach miejskich prowadzi do “produkcji” pracowników na zmywaku w Anglii, a przecież pracę znajdują głównie ludzie po studiach technicznych lub ścisłych. Przewodniczący Gorzkowski zapytał czy nie można zwiększyć efektywności nauczania matematyki już w szkole podstawowej poprzez podział na grupy (np. dwie grupy 15 osobowe zamiast jednej 30 osobowej). Pan Wróblewski stwierdził, że taki podział nie jest możliwy prawnie, można najwyżej dodać jedną lub dwie lekcję dla całej klasy. (Prawo oświatowe pozwala na podział w klasach 30 osobowych na przedmiotach ogólnokształcących, na których przewidziane są ćwiczenia uzależniając to od decyzji samorządu, jeżeli klasa liczy 31 osób taki podział jest obowiązkowy). Sekretarz Miasta pan Bajoński dodał, że na oświatę miasto przeznacza już dodatkowo(?) 5 mln a ponadto są do zrealizowania inne zadania. Przewodniczący Gorzkowski zakończył dyskusję mówiąc, że ma już dość corocznego mówienia o braku środków na oświatę. To oznacza tylko,że priorytety samorządu są inne.

Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty za przedszkole. Wszyscy obecni radni oprócz radnego Mateckiego (wstrzymał się ) głosowali “za”.

Na koniec radni obejrzeli parter budynku Gimnazjum na Wilczej, który został dostosowany do potrzeb dzieci przedszkolnych. Dyrektor Leszek Łukaszewski opowiedział o projekcie unijnym, w którym biorą udział 3 oddziały przedszkolne. W ramach projektu dzieci mają podręczniki i materiały edukacyjne nieodpłatnie a oddziały przedszkolne wzbogaciły się o tablicę multimedialną.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.