Reforma edukacji w powiecie złotoryjskim

Uczniowie
Uczniowie

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie  ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (opartej o uchwałę  intencyjną , pozytywnie zaopiniowaną przez kuratora oświaty).

Obecnie w powiecie złotoryjskim funkcjonuje 9 gimnazjów. Uczęszcza do nich ponad tysiąc uczniów. Uczniowie obecnych klas III będą kontynuować naukę w szkołach średnich. Uczniowie klas I i II w większości uczęszczać będą do oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w nowych ośmioklasowych szkołach podstawowych.   W  Złotoryi gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących będzie wygaszane. 

Czy szkoły podstawowe przejmą wszystkich nauczycieli gimnazjów? Jeżeli gimnazjum jest prowadzone przez ten sam samorząd co szkoła podstawowa, to prawdopodobnie tak będzie.

klasa I klasa II klasa III
Gimnazjum w Świerzawie 62 55 51
Gimnazjum w Lubiatowie 16 18 23
Gimnazjum w Wilkowie 48 38 40
Gimnazjum w Pielgrzymce 54 52 52
Gimnazjum w Zagrodnie 32 40 35
Gimnazjum w Wojcieszowie 27 21 24
Gimnazjum w Złotoryi 53 57 50
Gimnazjum w Rokitnicy 15 14 14
Dwujęzyczne Gimnazjum w Złotoryi 66 49 41
razem uczniów 373 344 330
rok przejścia do szkoły średniej 2019 2018 2017

Uczniowie obecnych klas szóstych szkół podstawowych we wrześniu pozostaną w swojej szkole w klasie siódmej.  W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 3 będzie liczyła prawdopodobnie 30 oddziałów (24 SP i 6 GIM), a Szkoła Podstawowa nr 1  21 oddziałów.


0 I II III IV V VI
ZSM -SP3 3 2 4 6 4 2 3
ZSM- Gimn. 3 3 3
SP1 2 2 4 4 3 3 3

W szkołach średnich prowadzonych przez powiat obecnie uczniowie uczą się w 38 oddziałach.

klasa I klasa II klasa III klasa IV
ZSO - Gimnazjum 2 3 2
ZSO - Liceum 2 2 3
ZSZ - Technikum 2 4 4 4
ZSZ - Liceum 1
ZSZ - szkoła zawodowa 3 3 3

Łączna liczba klas wchodzących w skład obu szkół, według prognozy opracowanej przez Starostwo Powiatowe, ma do roku 2019 zmaleć do 30 oddziałów. Będzie to około 13 etatów nauczycielskich mniej. 

2016/2017 38
2017/2018 34
2018/2019 30
2019/2020 33
2020/2021 32
2021/2022 34
2022/2023 37
2023/2024 42
2024/2025 41
Kamila Nankiewicz
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.