Powiat złotoryjski na sprawdzianie ostatni

Złotoryja z lotu ptaka Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja z lotu ptaka

Ukazały się wstępne wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.W powiecie złotoryjskim sprawdzian pisało 349 uczniów. Jest to najmniej liczna grupa szóstoklasistów wśród wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Najniższe wyniki osiągnęli uczniowie powiatów: złotoryjskiego, legnickiego i strzelińskiego.

Wyniki wstępne

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 40 Średnia w województwie dolnośląskim 23,6 Najwyższa średnia – miasto Wrocław 27,2 Najniższa średnia – powiaty złotoryjski, legnicki, strzeliński 21,4

Jakie umiejętności sprawdzał test?

Test jak co roku sprawdzał umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Czytanie sprawdzano 10 zadaniami zamkniętymi. Pytania dotyczyły załączonych w teście fragmentów tekstów: literackiego (powieść historyczna), przewodnika geograficznego, słownika poprawnościowego oraz książki popularnonaukowej. Umiejętność pisania sprawdzano 2 zadaniami, z których jedno polegało na napisaniu listu zachęcającego do przeczytania ciekawej książki, a drugie na uzasadnieniu, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

W obszarze rozumowania sprawdzano np., czy uczeń potrafi wnioskować o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu. Poniższe zadanie sprawiło szóstoklasistom duże trudności:

Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu:

A. w sobotę. B. w piątek. C. w czwartek. D. w środę.

Korzystanie z informacji sprawdzano między innymi zadaniami, w których uczeń miał ustalić czas dojścia na przystanek, zapoznać się z rozkładem jazdy, wyznaczyć czas odjazdu autobusu. Dostępne informacje znajdowały się w tekście, na rysunku i w rozkładzie jazdy.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawdzano, zadaniami, w których uczniowie, między innymi, obliczali pole powierzchni figury przedstawionej na rysunku oraz wyznaczali objętość opadów na całym obszarze przy danej ilości opadów przypadających na jednostkę powierzchni.

umiejętność maks. średnia woj. średnia najwyższa średnia najniższa pow. złotoryjski czytanie 10 7,3 8,0-m.Wrocław 6,7-p.jaworski 6,9 pisanie 10 6,1 6,6 m.Wrocław i p. wrocławski 5,5 -p. strzeliński 5,6 rozumowanie 8 4,1 4,9 -m.Wrocław 3,5-p.legnicki, jaworski, złotoryjski 3,5 korzystanie z informacji 4 2,5 2,9-m.Wrocław 2,1-p.legnicki 2,2 Wykorzystanie wiedzy w praktyce 8 3,6 4,7-m.Wrocław 2,9-p.ząbkowicki, wałbrzyski 3,1

Jak poradzili sobie z testem uczniowie poszczególnych szkół w powiecie złotoryjskim dowiemy się prawdopodobnie pod koniec czerwca, kiedy OKE ogłosi szczegółowe wyniki sprawdzianu.

 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.