Egzamin gimnazjalny 2017

Uczniowie
Uczniowie

W 2017 r. egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 19 do 21 kwietnia (środa – piątek). Jest to przedostatni taki egzamin. W 2019 roku po raz pierwszy egzamin końcowy zdawać będą uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.

Na poziomie kraju największa grupa gimnazjalistów (85,5%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 81% zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 12% gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 3%.

Bardzo podobnie jest w powiecie złotoryjskim, w którym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 348 uczniów (w tym 12 niepełnosprawnych). Do zdawania języka angielskiego przystąpi 272 uczniów, z tego również  269 na poziomie rozszerzonym. Język niemiecki będzie zdawać 72 gimnazjalistów w tym 37 również na poziomie rozszerzonym.  21 uczniów zadeklarowało zdawanie dodatkowego języka na poziomie rozszerzonym - 18 uczniów język angielski i 3 język niemiecki. W powiecie złotoryjskim uczniowie wybierali tylko język angielski lub niemiecki.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (23 czerwca br.).

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

  • ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
  • ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.
Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Rozwiązania zadań otwartych zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego, z którym mogą konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.