Gimnazja w Wilkowie i Rokitnicy najlepsze

Złotoryja z lotu ptaka Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja z lotu ptaka

Wczoraj, 8 lipca, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki szczegółowe egzaminu gimnazjalnego. W powiecie złotoryjskim do tego egzaminu przystąpiło 409 uczniów. Nie wypadli tak źle jak uczniowie ze szkół podstawowych. Średnio w powiecie gimnazja wypadły lepiej niż w 2012 roku ze wszystkich przedmiotów oprócz języków obcych.

W 2012 roku wyniki gimnazjów z powiatu złotoryjskiego były najniższe w województwie (29 pozycja) z języka polskiego, historii, przedmiotów przyrodniczych i z języka angielskiego.(wyniki 2012 ).W tym roku gimnazjaliści lepiej napisali egzamin ze wszystkich przedmiotów oprócz języków – język angielski poziom podstawowy dalej 29 pozycja, język niemiecki poziom podstawowy spadek z 6 na 9 pozycję (wyniki 2013)

Bardzo dobrze wypadli w tym roku uczniowie z gimnazjum w Rokitnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitnica oraz uczniowie z gimnazjum w Wilkowie. Wyniki powyżej średniej wojewódzkiej z języka polskiego uzyskali uczniowie z Rokitnicy (tam średni wynik był nawet wyższy niż we Wrocławiu) i z Pielgrzymki. Historia najlepiej wypadła w Wilkowie. Wyniki powyżej średniej wojewódzkiej z matematyki pojawiły się w Rokitnicy i w Wilkowie, a z przedmiotów przyrodniczych w Rokitnicy. Zarówno w Wilkowie jak i w Rokitnicy wyniki z języka niemieckiego były wyższe od średniej wojewódzkiej i średniej uzyskanej przez uczniów wrocławskich gimnazjów. (wyniki szkół 2013 )

Wykresy poniżej prezentują wyniki pozostałych szkół. Liczba w nawiasie obok nazwy miejscowości oznacza liczbę uczniów, którzy przystąpili do danego egzaminu.

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

  • indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
  • społecznych, takich jak kapitał kulturowy i rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
  • szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

a Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę efektywności nauczania, musimy usunąć z wyniku czynniki, na które szkoła nie ma wpływu. Wykres obok pozwala prześledzić, na jaki błąd narażamy się porównując szkoły ze względu na nieprzetworzony wynik egzaminu zewnętrznego. W hipotetycznym porównaniu na powyższym wykresie przewaga szkoły A nad szkołą B wynika z bardziej korzystnego układu czynników indywidualnych i środowiskowych. Jeżeli z wyniku “wyjmiemy” to, co zależy od zdolności i społecznego środowiska, ocena musi ulec zmianie – to szkoła B lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez egzamin. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana. Wskaźniki EWD dla szkół można prześledzić tutaj

Czytaj też:

Powiat złotoryjski na sprawdzianie ostatni

Gimnazjalne zmagania

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.