Projekty do poprawki

Urząd Miejski w Złotoryi Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Urząd Miejski w Złotoryi

Rok 2016 był pierwszym rokiem w perspektywie 2014-2020, w którym rozstrzygnięto  wiele konkursów na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć. Gmina Miejska Złotoryja, która posiada kilkuosobowy Wydział Funduszy Zewnętrznych, składała kilka projektów.  Z jakim skutkiem?

W uchwale budżetowej, Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016, zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

  • W ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  1. Start Up Academy – program dla przedsiębiorców
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych
  3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  • W ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
  1. Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi
  2. Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia

Czy pieniądze pozyskano i działania są realizowane? Nie ma jeszcze podsumowania budżetu 2016, więc nie możemy prosto sprawdzić czy dofinansowanie pozyskano i w jakiej wysokości.  Sięgnęliśmy więc do innych źródeł.

Projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi  poprzez kompleksową poprawę warunków  edukacyjnych w SP nr 1 nie zaliczył oceny formalnej i nie został przekazany do merytorycznej. Jest jednak szansa, że po właściwych poprawkach w postępowaniu konkursowym 2017 zostanie wybrany do dofinansowania, dlatego został ponownie ujęty w budżecie na rok 2017. W konkursie tym uzyskały dofinansowanie Gminy Świerzawa i Pielgrzymka.

Złożono również projekt o podobnej nazwie Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez  kompleksową poprawę warunków, ale do innego priorytetu. Projekt dotarł do oceny merytorycznej, ale na 102  uzyskał 67,5 co nie wystarczyło, aby uzyskać dofinansowanie. Projekt ten został ujęty w budżecie 2017 mimo, że nie będzie naboru w roku 2017. Być może zostało złożone odwołanie od oceny. W tym konkursie pozyskały dofinansowanie Miasto Wojcieszów i Gmina Pielgrzymka.

Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Złotoryi  nie przeszedł etapu weryfikacji technicznej. Za to szanse na dofinansowanie mają Gmina Świerzawa, Gmina Pielgrzymka i Miasto Wojcieszów.

Gmina Miejska Złotoryja złożyła również wniosek na Usługi elektroniczne dla mieszkańców i  podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja.  W wyniku oceny merytorycznej na 134 pkt uzyskano  mniej niż 64 punkty. Projektu nie można złożyć ponownie, ponieważ  w 2017 konkursu nie będzie dla jednostek z ZIT AJ, do których zalicza się Gmina Złotoryja. Projekt został jednak ujęty w budżecie miasta na rok 2017 - może znaleziono inne źródło finansowania. Dofinansowanie  na  e-usługi, w tym konkursie, uzyskała Gmina Pielgrzymka.

Projekt Start Up Academy został ponownie ujęty w budżecie 2017, ale zmieniono źródło dofinansowania na Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Na stronach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  nie ma łatwego dostępu do informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Wobec braku informacji na stronie miejskiej trudno stwierdzić czy dofinansowanie zostało uzyskane.

Podsumowując bilans jest mało satysfakcjonujący. Praca Wydziału Funduszy Zewnętrzynych Urzędu Miejskiego jest niezbyt skuteczna. Może warto zainwestować w szkolenie dla pracowników WFZ?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.