Zmagania zakończone

24 kwietnia SEP zakończyło realizację projektu Zabierz Głos . W związku z tym w Sali Klubowej ZOKiR odbyło się spotkanie końcowe, na które zaproszeni zostali seniorzy – uczestnicy projektu, przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu złotoryjskiego, radni na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej – panem Romanem Gorzkowskim – patronem projektu.

Uroczystość uświetniły występy młodych artystek – Hani Markiewicz, Soni Nieruchalskiej i Kaliny Błaszczyk oraz pieśni w wykonaniu Klubu Seniora działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi- którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Młodzieżowej Radzie Miasta, koordynatorowi Jakubowi Jagiełło i przewodniczącemu Jakubowi Woźniakowi za przedstawienie seniorom działań Złotoryjskiej MRM i planów na przyszłość.

Projekt miał za zadanie partycypację seniorów i zaangażowanie złotoryjskich emerytów w życie publiczne. Cel, oczywiście, został osiągnięty, ale nie to okazało się najważniejsze. Współpraca z grupą złotoryjskich seniorów była niezwykle miłym i budującym doświadczeniem. Ich otwartość, zaangażowanie, pozytywny stosunek do świata i ludzi, dystans do sytuacji problemowych i chęć nauczenia się czegoś nowego spowodowała, że czas biegł bardzo szybko, a kolejne zadania były przyjemnością, a nie obowiązkiem. Wyjazdy integracyjne zacieśniły więzi pomiędzy realizatorami, a beneficjentami i stworzyły pomost do dalszej współpracy.

W związku z ostatecznym zakończeniem realizacji projektu wszystkim serdecznie dziękujemy: seniorom za udział i zaangażowanie, radnym za pomoc i owocną współpracę, pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi i dyrektorowi PODN za udostępnienie sal i bardzo pozytywny stosunek do naszych inicjatyw, wreszcie panu przewodniczącemu Rady Miejskiej za „otwarcie” wielu, wydawałoby się, zamkniętych dotąd drzwi. Nie było to zadanie łatwe, ani proste, wymagało zaangażowania i poświęcenia prywatnego czasu, ale kolejny raz potwierdziły się słowa naszego historycznego biskupa i wielkiego polskiego poety Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej ojczyzny Czują cię tylko umysły poczciwe…”

Efektem końcowym projektu była publikacja „Zabierz Głos”, w której, między innymi, pojawiły się zdjęcia naszych uczestników w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.