Seniorze - zabierz głos!

Seniorki Fot. Archiwum własne
Seniorki

Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości pozyskało środki na działania aktywizujące seniorów, w ramach I konkursu dotacyjnego w Rządowym Programie Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Głównym celem projektu „Zabierz głos” jest włączenie starszych mieszkańców Złotoryi w procesy decyzyjne samorządu i zainicjowanie współpracy wśród podmiotów III i II sektora na rzecz włączania seniorów w kształtowanie polityk lokalnych.

W listopadzie odbyły się spotkania informacyjne, zorganizowane przy współpracy z organizacjami zrzeszającymi seniorów na terenie Złotoryi takimi jak: Polski Związek Emerytów i Rencistów, Klub Seniora, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Sybiraków, Dzieci Wojny. Wzięło w nich udział ponad 100 starszych mieszkańców Złotoryi z różnych środowisk. Podczas spotkań przedstawiono między innymi krótki wykład (co to jest partycypacja obywatelska, dlaczego seniorzy powinni się włączyć w procesy decyzyjne, jak to zrobić) oraz zaproszono uczestników do wypełnienia ankiety. Okazuje się że złotoryjscy seniorzy są pogodni i w większości są zadowoleni ze swojego życia, ale często czują się samotni i chętnie zaangażowali by się w różne działania. Najważniejszą barierą są jednak finanse. Duża grupa (powyżej 30 osób) deklarowała chęć pracy na rzecz środowiska lokalnego.

W dalszej części projektu 21 chętnych seniorów będzie uczestniczyć w krótkich warsztatach, podczas których poznają prawa obywateli i narzędzia demokratyczne pozwalające na współdecydowanie w sprawach dla nich ważnych. Wiedzę tę będą utrwalać praktycznie, uczestnicząc w pracach Rady Miejskiej.

Działania realizowane są w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych i finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

. .

Złotoryjscy seniorzy
Aktywni i bezrobotni

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.