Nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia!

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski

1 października nauczyciele  w SP 3 nie dostali wynagrodzenia za pracę. Wiele osób oczekiwało na przelew nawet do 22.00, ale pieniądze nie pojawiły się na koncie.

Wiele wichrów historii przeżyliśmy w oświacie. Wielu ministrów, burmistrzów i zmian w samorządzie, ale nigdy nie zdarzyło się, żeby wstrzymano wynagrodzenie. Wszyscy mają jakieś  zobowiązania, niektórzy "ciągną do pierwszego" i oczekują wypłaty zgodnie z terminem ustawowym. Nigdzie nie pojawiła się żadna informacja o tym, że wynagrodzenia 1 października nie będzie i ewentualnie dlaczego?

Termin wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli w sposób jednoznaczny określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), która w art. 39 ust. 3 stanowi: „Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.”
Niewypłacenie wynagrodzenia w ustalonym terminie i czasie z całą pewnością oznacza, że zobowiązanie nie zostało przez pracodawcę wykonane należycie. Pracownikowi przysługują w takim przypadku odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej (art. 481 i 359 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba że strony określiły inną ich wysokość w umowie. Wysokość odsetek ustawowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (DzU z 2008 r. Nr 220, poz. 1434) i obecnie wynosi ona 13% w stosunku rocznym.

Ustawa precyzuje, że pracownik powinien swoje roszczenia zgłosić do pracodawcy, czyli dyrektora szkoły. Oczywiste jest jednak, że jeśli dyrektor terminowo wykonuje przelew, to nie od niego zależy zapewnienie środków na jego realizację.

W zaistniałej sytuacji same nasuwają się niepokojące pytania:

  • czy budżet miasta jest w tak niepokojącej kondycji, że nie wystarcza na wypłaty?
  • czy urzędnicy w Urzędu Miasta też nie otrzymali wynagrodzenia czy tylko nauczyciele?
  • kiedy nauczyciele dostaną wynagrodzenie i czy takie sytuacje będą się powtarzać?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.