Strategia rozwoju na dziesięć lat przyjęta

Złotoryja, wieża Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, wieża

Strategia rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-230   została w zeszłym tygodniu przyjęta przez radnych.  W dokumencie,który powstawał przez rok, radni wskazali sporo mankamentów. Po dyskusji z radnymi burmistrz wprowadził do projektu dwie poprawki. To nie zdołało jednak przekonać wszystkich radnych. Tylko 8 głosowało za, 2 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Poniżej przedstawiamy fragmenty dyskusji nad strategią, która odbywała się podczas wrześniowych posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Radny Grzegorz Łoś   wspomniał, że podczas tworzenia dokumentu  zgłaszał potrzebę rewitalizacji terenów ulicy 3 Maja poprzez ulicę Grunwaldzkąaż do ulicy Chojnowskiej. Radny uważa, że jest to bardzo ważny aspekt strategii rozwoju Złotoryi. Dodał,  że oczekiwanym przez mieszkańców tego obszaru miasta   priorytetem jest rozwój mieszkalnictwa, niekoniecznie komunalnego. 

To nie miasto ma wybudować blok, ale umożliwić i zachęcić mieszkańców do osiedlania się w tym miejscu. Za 10-15 lat teren ten być równie atrakcyjnym obszarem jak dzisiaj jest ulica Leszczyńska czy zaraz będzie ulica Polna. Spowoduje to większą dostępność usług w tym rejonie i poprawi się komfort  życia mieszkańców 

Radny Eugeniusz Pożar zwrócił uwagę na dwie kwestie. Jedną z nich była kategoryzacja zadań. Jego uwagi dotyczyły zadania budowy basenu miejskiego oraz centrum rehabilitacji i rekreacji. Basen miejski otrzymał 
kategorię, która oznacza, że jego realizacja powinna rozpocząć się po roku 2023, a skończyć w 2030
Centrum senioralne otrzymało kategorię gwarantującą rozpoczęcie realizacji już w pierwszym roku  funkcjonowania strategii, a zakończyć się niedługo po roku 2023. Radny uważał, że jest to próba przemycenia zadania, któremu radni byli przeciwni.  

Radny wystąpił z wnioskiem formalnym aby zmienić kategorię tych dwóch zadań. Budowę basenu zacząć już  teraz , a centrum senioralnego w po zakończeniu kadencji obecnej Rady.

Radny Pożar zwrócił też uwagę na scenariusz turystycznego magnesu. Twierdził, realizacja tego scenariusza ma większą szansę powodzenia  jeżeli atuty turystyczne miasta połączone zostaną z ofertą kulturalną.
Radny stwierdził też, że jego zdaniem pasażerski ruch kolejowy nie przyczyni się bardzo do rozwoju Złotoryi.


Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz stwierdziła, że dokument został opracowany przy bardzo słabym udziale mieszkańców. Zaplanowane zadania nie do końca wynikają z potrzeb mieszkańców. Radna wskazała wiele  mankamentów opracowania, między innymi:

W strategii rozwoju powinien być dosyć mocno rozpisany, a nawet rozrysowany model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. W naszej strategii jest tylko mały rozdzialik, który odwołuje się do uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Nie ma mapowania, nie ma szczegółowej analizy jak będzie wyglądał rozwój przestrzenny miasta. Już teraz pojawiają się konsekwencje takiego podejścia. Mieszkańcy zaskakiwani są  nagłymi decyzjami o których nic o tym nie wiedzą i protestują, bo nie zgadzają się z taką  wizją zagospodarowania przestrzeni. 

Wszyscy wiemy że miasto jest wykluczone komunikacyjnie W strategii planowany jest wzrost dostępności komunikacyjnej poprzez reaktywację połączeń kolejowych. Brakuje rozwoju usług społecznych w tym zakresie, chociażby transportu miejskiego, który umarł, a powinien być przywrócony czym prędzej  w kontekście potrzeb starszych osób i ukształtowania geograficznego Złotoryi 

Wyparowała zupełnie z zadań rewitalizacja centrum miasta która nigdy nie była dokończona. Tak naprawdę nawet nie była zaczęta, bo zrobiono tylko część remontową a od remontu do rewitalizacji droga daleka. Rewitalizacja  powinna być pracą z mieszkańcami, długotrwałą zmianą która sprawi, że miasto odżyje w różnych w obszarach nie tylko w obszarze elewacji.

Dwa wynalazki złotoryjskie: centrum wiedzy  i miejski portal gospodarczy  wzięły się kompletnie znikąd. Na żadnym etapie procesu przygotowywania tej strategii nic takiego nie padło. Miasto już zaliczyło wtopę z bankiem kadr i widzę dalej idzie tą samą ścieżką. W lokalnej polityce gospodarczej jest program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, do którego nie dostosowano żadnego wskaźnika jest tylko o przedsiębiorczości poprzez ściąganie zewnętrznych inwestorów. Zamiast wspierać rozwój produktów lokalnych , małą lokalną przedsiębiorczość, uczyć młodych i dorosłych przedsiębiorczości, wprowadzić jakieś usługi wspierające początkujących przedsiębiorców,  to u nas jest tylko właśnie ten  program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, który nie wiadomo na czym będzie polegał i utworzenie złotoryjskiego centrum wiedzy i miejskiego portalu gospodarczego do promocji lokalnej przedsiębiorczości. Tworzenie kolejnych stron internetowych niczego nie wnosi, tak jak  czterdzieści kilka tysięcy wydane  na niesamowity  Dolny Śląsk gdzie nie ma artykułu, jest tylko zdjęcie,  nawet nie ze Złotoryi. Myślę że to będzie działanie w podobnym kierunku,

Radna dziwiła się, że w strategii pojawiło się  centrum senioralne, a na przykład nie ma tam nic o pszoku na Piastowej przeciwko któremu mocno protestowali mieszkańcy.  

Radna zgłosiła wniosek formalny, żeby uporządkować tabele narzędzi i wskaźników poprzez połączenie jej w jedno zestawienie oraz dopracować wskaźniki. 

Warto jeszcze popracować trochę nad tym dokumentem żeby był spójny i  gwarantował jakąś szansę powodzenia realizacji. Przyporządkowanie wskaźników do zadań jest ważne. W tej chwili będziemy głosować nad strategią tak jakbyśmy zatwierdzali projekt budowy domu , w którym wanna jest w  przedpokoju. W piwnicy, która jest całkowicie pod ziemią są okna i tak dalej -  tak się mają niektóre wskaźniki do niektórych zadań.

Burmistrz Robert Pawłowski w odpowiedzi na głosy radnych podkreślił, że projekt strategii jest dokumentem otwarcia. Następnym krokiem będzie powołanie zespołów roboczych i  dopiero na tym poziomie operacyjnym  będzie można dokonywać zmian. Strategia pokazuje tylko pewien kierunek.

Radny Paweł Okręglicki

Moim zdaniem lepiej strategię  dopracować na tym etapie, niż miałaby być nieprzyjęta czy też otrzymać głosy negatywne ze strony radnych,  którzy będą odczuwali, że ich uwagi nie zostały naniesione.

Wyniki głosowania uchwały o przyjęciu strategii

ZA (8)

Antonowicz Leszek,Banaszek Józef,Bartnicki Adam,Gagatek Marcin, Pazera Stanisław,Spychała Dariusz,Widomski Dariusz,Wilczyński Waldemar

PRZECIW (2)

Maciejewski Paweł,Zwierzyńska-Doskocz Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Listwan Barbara,Łoś Grzegorz,Okręglicki Paweł,Pożar Eugeniusz,Zawiślak Agnieszka

STRATEGIA


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.