Radny Olechowski wyjaśnia!

Olechowski Stanisław, Zagrodno Fot. Archiwum własne
Olechowski Stanisław, Zagrodno

Wygląda na to, że wszyscy chcą żeby chodnik przy drodze wojewódzkiej numer 363 w Zagrodnie był przebudowany.  Tylko sposób realizacji tego zadania jaki przedstawiła pani wójt mija się z uzgodnieniami,  jakie zostały podpisane- powiedział radny Stanisław Olechowski

Wróćmy w takim razie do historii. Rada Gminy Zagrodno 31 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 30.000 zł oraz przekazaniu tej dokumentacji jako pomocy rzeczowej dla DSDiK we Wrocławiu na podstawie porozumienia z dnia 28 listopada 2019 roku o numerze DSDiK /44/2019.  

Wobec tego Gmina Zagrodno wywiązała się z deklarowanego zobowiązania wobec DSDiK. Należy teraz naciskać na zarządcę drogi o przebudowę chodnika w Zagrodnie.

Przypomnieć należy również, że w kolejce oczekujących na budowę chodników przy drogach wojewódzkich są miejscowości takie jak: Brochocin, Łukaszów to jest droga nr 328 oraz  Olszanica- dokończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 363.

Dlatego uważam, że rozmowy co do realizacji tych zadań powinny być prowadzone na linii DSDiK- wójt Gminy Zagrodno oraz Rada Gminy Zagrodno, żeby nie było takich nieporozumień jakie pojawiły się obecnie- przy budowie chodnika w Zagrodnie. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.