Projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2018

Urząd Miejski w Złotoryi Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Urząd Miejski w Złotoryi

Urząd Miejski w Złotoryi opublikował wykaz zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Ratusz w lutym przeprowadził weryfikację wszystkich projektów, sprawdzając, czy spełniają one wymogi regulaminu. Pozytywnie przeszło ją 10 zadań. Złotoryjanie będą mogli zagłosować na jedno z nich. 

Do wyboru mają: budowę altany grillowej na „Zielonym Oczku”, stworzenie ścieżki historyczno-edukacyjnej Droga Biednego Grzesznika prowadzącej do ruin szubienicy w parku Górka Mieszczańska, zamontowanie progów zwalniających ruch na ul. Broniewskiego (na wysokości posesji nr 20, 23, 31), oświetlenie ul. Wiejskiej w Złotoryi, budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej „Pod chmurką” zlokalizowanej w parku przed dworcem kolejowym, stworzenie przyjaznej strefy spotkań integracyjnych „Zakątek dla seniorów”, zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Sekcji Ratownictwa Medycznego Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi, zakup instrumentów i strojów dla złotoryjskiej orkiestry górniczej, budowę plenerowej siłowni na stadionie miejskim, stworzenie Alei Złotych Ludzi upamiętniającej osoby zasłużone dla miasta poprzez umieszczenie ich imion i nazwisk na paterze z mosiądzu zamontowanej w płycie granitowej chodnika.

Weryfikacji nie przeszły 2 propozycje mieszkańców: projekt techniczny zagospodarowania terenu zalewu złotoryjskiego (nie spełnił wymogów regulaminu) oraz rewitalizacja podwórza przy ul. Basztowej 6-8 (wniosek wpłynął po terminie).

Do rozdysponowania jest 100 tys. zł. To oznacza, że nie wszystkie zgłoszone projekty doczekają się realizacji. Pieniędzy w budżecie wystarczy na wykonanie przynajmniej 5 zadań. Jeśli jednak największe poparcie mieszkańców zyskają te o mniejszym kosztorysie, do realizacji trafi większa liczba projektów.O tym, które zadania zostaną zrealizowane, zdecydują w głosowaniu złotoryjanie. Będzie ono przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Złotoryi od 19 do 30 marca.

Więcej informacji o projektach, które zostały pozytywnie zweryfikowane:

Stworzenie altany grillowej nad „Zielonym Oczkiem”
Wnioskodawca: Marcin Gagatek
Opis zadania:
Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja w obrębie 8 na działce 131/97, teren „Zielonego Oczka” za szpitalem powiatowym. Celem zadania jest utworzenie miejsca do integracji pod nazwą „Altanka Grillowa Nad Zielonym Oczkiem”. Jest to teren, który jest często odwiedzany przez wszystkich mieszkańców Złotoryi, a w szczególności mieszkańców pobliskich bloków. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. W pobliżu znajduje się zbiornik wodny, plac zabaw dla dzieci oraz siłownia. „Altanka Grillowa” pozwoli na pełne wykorzystanie miejsca gdzie można będzie miło spędzić czas całą rodziną.
Składowe części zadania: postawienie altany ogrodowej, zakup 4 stołów i 8 ławek drewnianych, zakup grilla ogrodowego (na trójnogu),utwardzenie podłoża kostką brukową.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 19 995 zł

Droga Biednego Grzesznika – ścieżka historyczno –edukacyjna
Wnioskodawca: Roman Gorzkowski
Opis zadania: Pierwsza taka trasa w Polsce, prowadząca od rynku na Górę Mieszczańską w Złotoryi, gdzie odkryto fundamenty największej na Dolnym Śląsku szubienicy. Pierwsza tablica Drogi Biednego Grzesznika stanęłaby w Rynku, druga przy klasztorze franciszkanów, trzecia pod Górą Mieszczańską niedaleko strzelnicy, ostatnia czwarta przy fundamentach szubienicy. Wszystkie plansze zawierałyby ciekawe i nieznane szerzej fakty, dotyczące dawnego wymiaru sprawiedliwości, m.in. w Złotoryi, oraz stosowne ryciny. Treść tablic opracowana  zostałaby przez naukowców wrocławskich, działaczy Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, którzy odkryli i zbadali fundamenty szubienicy. Drogę wyznaczałyby również proste piktogramy. Otwarcie Drogi Biednego Grzesznika miałoby uroczysty charakter, któremu towarzyszyłaby inscenizacja historyczna oraz wydanie informatora.
Składowe części zadania: wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie i wydrukowanie informatora, piktogramy-naklejki, inscenizacja historyczna
Przewidywane koszty realizacji zadania: 8 500 zł

Progi zwalniające ruch na ul. Broniewskiego
Wnioskodawca: Zbigniew Skowronek
Opis zadania: Progi zwalniające ruch na ul. Broniewskiego które będą zamontowane na wysokości posesji nr 20, 23,31.
Składowe części zadania: zakup i montaż jednego lub dwóch progów zwalniających z tworzywa gumowego, budowa jednego progu zwalniającego z kostki brukowej, zamontowanie znaków drogowych.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 19 500 zł

Oświetlenie ul. Wiejskiej w Złotoryi
Wnioskodawca: Adam Bartnicki
Opis zadania: Oświetlenie ul. Wiejskiej w Złotoryi poprzez zamontowanie jednej lampy podwójnej na styku działek- dróg oznaczonech numerami 166/31 i 166/32.
Składowe części zadania: wykonanie przyłącza oświetlenia drogowego na odcinku od zasilania ul. Wiejska do lampy, zamontowanie jednej podwójnej lampy, wykonanie projektu oświetlenia drogowego.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 17 200 zł

Plac zabaw dla dzieci i siłowania zewnętrzna „Pod chmurką”
Wnioskodawca: Bartosz Łoś
Opis zadania: Proponowany projekt składa się  z placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Wszystko będzie zlokalizowane  w zaciszu parku przed dworcem kolejowym. Proponowane rozwiązanie jest więc w pełni integracyjne. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz inne osoby, również starsze, mogłyby aktywnie spędzać czas wolny.
Składowe części zadania: zakup i montaż czterech urządzeń przeznaczonych dla dzieci tj.  huśtawki wraz ze zjeżdżalnią, bujak na sprężynie, piaskownica z siedziskami, huśtawki wagowej oraz zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej Orbitrek i Wioślarz, przygotowanie podłoża. Przewidywane koszty realizacji zadania: 19 100 zł

Przyjazna strefa spotkań integracyjnych „Zakątek dla seniorów”
Wnioskodawca: Stanisława Chaim
Opis zadania: Stworzenie spokojnego zakątka do przebywania na świeżym powietrzu dla seniorów i młodzieży poprzez zakup 12 ławek drewnianych z oparciem, zakup 6 stołów drewnianych. Zakup namiotu ogrodowego.
Składowe części zadania: zakup 12 ławek drewnianych, 6 stołów drewnianych, zakup namiotu ogrodowego.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 10 000 zł

Zakup sprzętu ratownictwa medycznego.
Wnioskodawca: Andrzej Majewski
Opis zadania: Zadanie polega na zakupie specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego wykorzystywanego w trakcie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Złotoryi przez strażaków - ratowników Sekcji Ratownictwa Medycznego Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi.
Składowe części zadania: zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 w torbie wg standardu KSRG z lipca 2013r. z opatrunkami Water Jel w torbie z kompletem szyn Kramera z deską ortopedyczną Iron Duck, zakup respiratora micro VENT, Advanced, zakup systemu transportowego SKED.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 16 800 zł

Promowanie miasta przez czynny udział orkiestry górniczej w imprezach i obchodach w kraju i za granicą.
Wnioskodawca: Czesław Kuźniar
Opis zadania: Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów górniczych przeznaczonych do promowania miasta poprzez czynny udział orkiestry górniczej w imprezach okolicznościowych. Obsługa imprez miejskich organizowanych przez miasto w których uczestniczą mieszkańcy miasta Złotoryja.
Składowe części zadania: zakup instrumentów nowych i używanych tj. zakup tuby, saksofonu altowego, saksofonu tenorowego, klarnetu strój francuski, bębna marszowego, perkusji, zakup 15 szt. pióropuszy do czapki orkiestry górniczej.
Przewidywane koszty realizacji zadania: 19 700 zł

Plenerowa siłownia na stadionie miejskim w Złotoryi
Wnioskodawca: Rafał Franczak
Opis zadania: Plenerowa siłownia na stadionie miejskim w Złotoryi stanowiąca zestaw kilku urządzeń do ćwiczeń z serii Fitness. To doskonała inwestycja, która umożliwiałaby zróżnicowany i urozmaicony trening różnych grup mięśni. Siłownia zewnętrzna jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym miejscem które odwiedzają osoby w każdym wieku. Służąca wszystkim mieszkańcom Złotoryi oraz poszerzająca grupę potencjalnych użytkowników stadionu miejskiego. Trening na siłowni aktywizuje stawy, poprawia także kondycję i koordynację ruchową. Jest to także dbałość i poprawa jakości życia mieszkańców.
Składowe części zadania: zakup i montaż urządzeń tj. wyciskanie siedząc podwójne, wioślarz wolnostojący, narciarz wolnostojący, motyl+słup, 3w1 wahadło+biegacz+twister, odwodziciel+steper
Przewidywane koszty realizacji zadania: 20 000 zł

Aleja Złotych Ludzi
Wnioskodawca: Zdzisław Herba
Opis zadania: Uhonorowanie w symboliczny sposób osób poprzez umieszczenie ich imion i nazwisk na paterze z mosiądzu na tle Wilczaka, które w pierwszej kolejności swoim postępowaniem przyczyniły się do tego, że o naszym Złotym Grodzie mówi się nie tylko lokalnie ale w Polsce i na świecie. Patera która symbolicznie przedstawia miskę do płukania złota umieszczana byłaby w istniejącej płycie granitowej chodnika. Na istniejącej lampie oświetleniowej zostałaby umieszczona nazwa Aleja Złotych Ludzi a na trawniku zostałaby umieszczona niewielka tablica informacyjna.
Składowe części zadania: wykonanie patery 2 sztuki z mosiądzu, projekt techniczny, montaż, tablica informacyjna, tablica z nazwą ulicy. Przewidywane koszty realizacji zadania: 12 100 zł


źródło: zlotoryja.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.