Dlaczego odwołano dyrektora ZSP w Zagrodnie?

Szkoła w Zagrodnie Fot. Google Maps
Szkoła w Zagrodnie

 Próbowaliśmy się tego dowiedzieć, rozmawiając z radnymi, samą zainteresowaną i rodzicami uczniów. W tych wypowiedziach jedno zdanie powtarza się cały czas, ale trudno uwierzyć, że taki jest powód decyzji pani wójt.

Fakty: 

  1. ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie odwołania pani Małgorzaty Szewczyk ze stanowiska dyrektora o dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagrodnie.
  2. ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagrodnie pani Bożenie Sienkiewicz.
  3. ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 23 czerwca 2020 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagrodnie.ROZSTRZYGNIJCIE NADZORCZE z 2 lipca 2020Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stwierdzam nieważność zarządzenia nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.
  4. ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 09 lipca 2020 r.w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagrodnie.

I tu pojawiają się pytania: jest dyrektor i jest pełniący obowiązki? Kto pobiera należny dodatek funkcyjny i w praktyce zarządza szkołą?

Można przytoczyć jeszcze kilka faktów do których odnosi się pani Małgorzata Szewczyk w swojej skardze do radnych. Działania mobbingujące, zakaz wejścia do szkoły, artykuły w lokalnej prasie.

Najważniejsze jest jednak to, że pani wójt nie chce rozmawiać, choć pani dyrektor chętnie by się spotkała, żeby wyjaśnić konflikt i dojść do porozumienia. Jest jej przykro i nie rozumie zachowania pani wójt. Pani wójt nie pojawia się również ostatnio na sesjach, choć radni dostosowali godziny obrad do godzin pracy Urzędu Gminy. Sytuacja jest trudna, bo pani wójt jest również w ciągłym konflikcie z radnymi.

Poniżej wypowiedzi dwóch radnych:

Radny Bartosz Kunecki:

Odwołanie pani dyrektor było to dla mnie dużym zaskoczeniem, chociaż od objęcia władzy przez panią Wójt nie dało się nie zauważyć, że właśnie z takimi zamiarami nosi się ówczesna władza naszej Gminy. Niechęć współpracy i ciągle ataki skierowane w stronę dyrektora wprowadziły bardzo negatywną atmosferę. Niezrozumiałe jest dla mnie, że mimo licznych kontroli i audytów zleconych przez władze, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości, pani wójt za wszelką cenę próbuje usunąć dyrektora z pełnionego stanowiska. Według mojej oceny wojewoda dolnośląski podjął jedyna słuszną decyzję i uchylił zarządzenie odnośnie odwołania pani dyrektor, pozostawiając ją na stanowisku. Uważam, że przyczyniły się do tego między innymi liczne pisma skierowane do wojewody  od nauczycieli i rodziców zaniepokojonych zaistniałą sytuacją. Niestety, pani Wójt nie ustaje w dążeniu do usunięcia dyrektora, nie zwracając uwagi na negatywne skutki swojego zaborczego działania.

Radny Jan Kotylak:

Co myślę o odwołaniu Pani Dyrektor ? - jest to kolejna próba skrócenia kadencji Pani Szewczyk.
Pierwszy pomysł to rozwiązanie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i w konsekwencji pewnie ogłoszenie konkursu na dyrektora nowej placówki - nie udało się zrealizować.Następnie pojawiło się zarządzenie o odwołaniu z funkcji dyrektora z kuriozalnym uzasadnieniem / można je znaleźć na BIP , chociaż nie było vacatu , a było dwóch wicedyrektorów , którzy mogli spokojnie kierować szkołą . P.O. dyrektora chociaż powołany bezprawnie , zaczął rzą dzić i tu może być kolejny problem. Pod znakiem zapytania stoi legalność uchwał rady pedagogicznej obradującej pod przewodnictwem P.O. powołanego z naruszeniem prawa oraz ważność świadectw szkolnych podpisanych przez nieistniejącego P.O. Jest totalny bałagan. Pani Wójt jednak nie odpuszcza, konsekwentnie dąży do odwołania dyrektora. Pani dyrektor po powrocie z "odwołania" została wysłana na urlop do 11 września , a Pani Wójt zrządziła kontrolę w szkole pod nieobecność dyrektora , który dostał zakaz pojawiania się w szkole podczas kontroli, " aby nie wpływać na członków zespołu kontrolującego". Myślę , że efektem tej kontroli miało być stwierdzenie , że dyrektor utracił zdolność zarządzania placówką, co dałoby szansę na ponowne odwołanie. Sytuacja jest rozwojowa, ale chwilowo w zawieszeniu z powodu urlopu Pani Wójt.

Będziemy śledzić rozwój sytuacji, a pani dyrektor życzymy hartu ducha z nadzieją, że wszystko zakończy się dobrze. Żeby tak się jednak stało, potrzebna jest dobra wola obu stron.


tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.