Budżet Dolnego Śląska na rok 2021

Cezary Przybylski, Wrocław - obraz Michał Zimniak z Pixabay
Cezary Przybylski, Wrocław - obraz Michał Zimniak z Pixabay

Dochody w wysokości prawie 1 mld 264 mln zł oraz wydatki sięgające 1 mld 309 mln zł - przewiduje planowany na przyszły rok budżet województwa dolnośląskiego. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 723 mln zł, zarezerwowano na transport. O 38 milionów złotych więcej przeznaczonych zostanie na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,26 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na  m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę zdrowia.

Najwyższy wzrost wydatków w nadchodzącym roku w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2020 wystąpi w dziedzinach: Transport i Ochrona zdrowia.

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 723 mln złotych. Przebudowa oraz remonty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 153,4 miliony złotych. W przyszłym roku będziemy kontynuować chociażby proces przejmowania linii kolejowych. Rok 2021 upłynie nam pod znakiem organizowania środków finansowych na rewitalizację dolnośląskich linii kolejowych. 

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2021 roku przeznaczone zostanie ponad 71,1 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego. Przeszło 53 mln złotych trafi na działalność leczniczą zakładów opieki zdrowotnej. Wśród innych istotnych działań znalazły się: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł oraz zakup systemu neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – 1,8 mln zł. 3,6 mln złotych przeznaczono na profilaktykę zdrowotną

Edukacja i nauka oraz sprawy społeczne


Na edukację, naukę i integrację społeczną zaplanowano niemal 147,6 milionów złotych. Samorząd Województwa Dolnośląskiego finansuje działalność 18 jednostek oświatowych, które w roku szkolnym 2020/2021 zapewnią kształcenie oraz sprawują opiekę nad 3 015 słuchaczami, uczniami i wychowankami. W 2021 roku trafi na ten cel 64 mln 979 tys. zł. Pozostałe najistotniejsze działania to m.in. Projekt Dobry Początek – dedykowany Młodzieżowym Ośrodkom Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodkom Wychowawczym – 5,1 mln zł, a także wsparcie Kształcenia Zawodowego – 3,4 mln zł oraz Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych – 3,3 mln zł i Program stypendialny dla kadry medycznej - Stypendia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa – 200 tys. zł

Prawie 4 mln złotych przeznaczono na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym: niemal 950 tysięcy wesprze działalność zakładów aktywności zawodowej, a 2,8 mln pozwoli na funkcjonowanie usług asystenckich, opieki wytchnieniowej i Ośrodków Czasowego Pobytu.

Sport i turystyka

Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. 

W przyszłym roku będą w dalszym ciągu realizowane dotychczasowe programy wsparcia m.in. Poprawa bazy sportowej i Dolnośląski Delfinek. Ponad to wystartuje zupełnie nowy program Sport - lubię to!, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży potrzeby systematycznej aktywności ruchowej .


Więcej o budżecie Województwa Dolnośląskiego - tutaj


Informacja prasowa UMWD
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.