Wiejski ogród społeczny w Czaplach!

ogród
ogród

Już w najbliższych dniach Czaplach ruszą prace związane z realizacją projektu "Wiejski ogród społeczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą", który ma na celu wzbogacenie wsi w m.in. walory rekreacyjno-edukacyjne. Miejsce to będzie dodatkowo sprzyjać rozwojowi miejscowości pod względem turystycznym i społecznym, zapewniając przyszłym użytkownikom obszar do wspólnej integracji i interakcji.

Dzięki odpowiednio wytyczonym strefom edukacji biernej i czynnej, mieszkańcy oraz osoby odwiedzające będą mogły zapoznać się z historią wsi jej okolic. Wprowadzone innowacje z dziedziny gospodarowania wodą opadową (ogród deszczowy) zapewniają atut proekologiczny, a także kulturowy, zachowując przy tym naturalny charakter wiejskiego krajobrazu.

 Co to takiego ? Na czym polegać będą prace ?

Roboty budowlane zawarte w projekcie, obejmują w pierwszym etapie prace przygotowawcze takie jak:  wymiana gruntu na ziemię urodzajną oraz gotowe substraty szkieletowe,  wyrównanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i trawniki,   poprawienie struktury gleby w celu zlikwidowania zagęszczeń,   uzupełnienie gruntu,  rozplantowanie urodzajnej ziemi. W dalszej części prac wytyczone zostaną miejsca pod ścieżki i place oraz projektowany ogród deszczowy.

Komunikacja piesza na projektowanym terenie odbywać się będzie po utwardzonych ścieżkach o szerokości 80 i 120cm. Ścieżki zostały dostosowane do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Powierzchnia objęta terenem utwardzonym: 329m2.

Kolejnym etapem prac jest montaż elementów małej architektury takiej jak: siedziska, pergole, trejaż, bramki dekoracyjne, płaskorzeźby, zegar słoneczny, fontanna i latarnie świetlne z piaskowca. Ostatnim etapem prac będzie montaż ogrodzenia, wykonanie oświetlenia terenu, montaż na przygotowanym podłożu gotowego kontenera sanitarnego oraz wykonanie nasadzenia roślinności. Wszystko to znajdzie się w miejscu, w którym stoi Jasionkowa Chata – lokalna wystawa geologiczna. Zakończenie prac planowane jest na maj bieżącego roku.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w wysoki 50 000 zł (75% wartości inwestycji) zostały przyznane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.