Dokumenty w podróży-krótki przewodnik

e-dowód
e-dowód

W czasie urlopu warto pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze o dokumentach, które trzeba mieć przy sobie.

W trakcie podróży samochodem czy samolotem, należy zaopatrzyć się w dokumenty poświadczające naszą tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W zależności od tego, w jaki sposób podróżujemy oraz do jakiego kraju się udajemy, potrzebny będzie inny dokument. W przypadku podróży samochodem po Europie , w krajach strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy) możemy poruszać się, posiadając prawo jazdy oraz dowód osobisty. W krajach spoza strefy Schengen (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania), należy mieć przy sobie oczywiście prawo jazdy oraz dowód osobisty lub paszport.

W przypadku podróży samolotem, w zależności od tego, z jakim dokumentem chcemy się odprawić, na terenie Europy wystarczy nam dowód osobisty lub paszport. Poza Europą (oprócz paszportu, który obowiązkowo należy posiadać) w niektórych krajach dodatkowo wymagana będzie wiza. Lista państw, w których jest ona obligatoryjna jest długa i można ją znaleźć bez problemu w Internecie-z uwzględnieniem kosztów, terminów itd. Dokładne informacje dotyczące wyrabiania paszportów i wiz znajdziemy na stronie www.gov.pl

W podróży najlepszym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, np. dowodu osobistego i paszportu. Jest to ważne ze względu na to, że w przypadku zgubienia jednego z nich możemy potwierdzić swoją tożsamość tym drugim. Jeśli jednak posiadamy jedynie dowód osobisty, w przypadku jego zgubienia w czasie podróży, możemy zgłosić to w konsulacie RP za granicą ( adresy i kontakty do konsulatów znajdziemy w Internecie). Natomiast w razie uszkodzenia dokumentu, w konsulacie okazać należy uszkodzony dokument, a także wylegitymować się innym dokumentem ze zdjęciem, np. prawem jazdy, dowodem osobistym, paszportem lub legitymacją szkolną czy studencką.

Ważne jest także, na jaki okres czasu wyjeżdżamy z kraju. Jeżeli jest on dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczamy kraj. Można to zrobić przez Internet ( wymaga to jednak posiadania profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu) lub w urzędzie gminy. Zgłoszenie jest bezpłatne. Ta sama procedura dotyczy powrotu do Polski. Zgłoszenia możemy dokonać w ciągu 30 dni od powrotu.

I na koniec- w czasie podróży warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki tej karcie za granicą mamy zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną bez niepotrzebnych problemów związanych z udowadnianiem, czy posiadamy ubezpieczenie zdrowotne. EKUZ można uzyskać składając wniosek (formularze dostępne są na miejscu, a także na stronie internetowej) w oddziale NFZ na terenie całej Polski. W przypadku mieszkańców Złotoryi najbliższa delegatura NFZ znajduje się w Legnicy na ul. Jana Pawła II 7.  Karta jest wykonywana na miejscu i bezpłatnie. Warto jednak pamiętać, że w większych miastach jej wyrobienie może być kłopotliwe w sezonie letnim, ze względu na dużą ilość osób podróżujących i długie kolejki. Termin ważności karty jest różny w zależności od rodzaju ubezpieczenia- od 42 dni do 5 lat. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Życzymy udanych urlopów i bezpiecznych podróży.

Gabriela Siudak
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.