Iloraz inteligencji

Edukacja Fot. Archiwum własne
Edukacja

Najnowsze odkrycia z dziedziny struktury i pracy mózgu udzielają nam odpowiedzi na pytanie: Czy inteligencja jest funkcją dziedziczną, czy też zależną od środowiska, w jakim się wychowujemy? Oczywiście, obydwa aspekty są ważne w jednakowym stopniu.

Wszyscy rodzimy się z jednakowo fenomenalną liczbą komórek nerwowych i prawidłowa stymulacja tych komórek stanowi o naszej inteligencji. Dlatego też nie jest pochopnym stwierdzenie, że każde dziecko rodzi się potencjalnym geniuszem. Jeżeli nawet “wrodzona inteligencja” dziecka nie wykracza poza ramy przeciętności, to bogata i szeroka stymulacja oraz rozliczne możliwości uczenia się wystarczą, żeby dziecko osiągnęło znacznie większy rozwój umysłowy, niż można by oczekiwać.

Ponad 20 lat temu amerykański psycholog Howard Gardner na podstawie szeroko zakrojonych eksperymentów opracował teorię „inteligencji wielorakiej”. Według niego dotychczasowe jednowymiarowe podejście do badań nad ilorazem inteligencji i stosowane testy IQ wytwarzały niepełny i wadliwy obraz intelektualnego potencjału człowieka.
Gardner stwierdził, że w każdym rozwijają się różne typy inteligencji. „Inteligencje” te mogą znajdować się na rozmaitych poziomach rozwoju, w zależności od tego, które z nich ćwiczymy w toku naszego życia, a który odstawiamy na dalszy plan. Możemy przecież być na przykład genialnymi matematykami i jednocześnie nie potrafić odróżnić konia od osła.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.