Czy gmina może kontrolować zwolnionych z podatku?

Janusz Markiewicz
Janusz Markiewicz

Gazeta Prawna informuje, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zakwestionowała część przepisów uchwał 3 gmin, które w swoich uchwałach o zwolnieniach z podatków od nieruchomości przedsiębiorców zakładały możliwość kontroli, czy rzeczywiście zatrudniono nowych prawcowników. Zakwestionowana część przepisów dotyczyła uprawnień kontrolnych organu w okresie po przyznaniu zwolnienia od tego podatku.

Uznanie, że gminy nie posiadają mechanizmów kontrolnych w uchwałach o zwolnieniu przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Przedsiębiorcy mogliby wtedy nadużywać pomocy, a gminy byłyby w tym zakresie zupełnie bezradne. Sam prezes RIO w Olsztynie zauważa, że gminom potrzebne są takie uprawnienia, ale nie mają one żadnego unormowania prawnego.

W lutym 2014 r. złotoryjscy radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych. Czy złotoryjska uchwała również zawiera zapisy o uprawnienia kontrolnych, które nie mają podstawy prawnej? Tego nie wiemy, ale na szczęście do tej pory RIO we Wrocławiu nie zgłaszało swoich wątpliwości co do treści tej uchwały. Być może fragment uchwały dotyczący "przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców" w przeciwieństwie do innych zapisów uchwały m.in. z Górowa Iławeckiego pozwala na trzymanie przez magistrat pieczy na prawidłową realizacją uchwały. Samorząd, który chce wspomagać przedsiębiorców musi mieć tego typu kompetencje kontrolne! Jeżeli ich nie ma, to natychmiast powinien powstać odpowiedni projekt zmian w stosownych ustawach. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.