Gimnazjum przy Liceum

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi

Dobrze zdana matura – to marzenie wielu licealistów . W spełnieniu tych marzeń zamierza pomóc gimnazjalistom dyrektorka złotoryjskiego Liceum Ogólnokształcącego Barbara Mendocha , planując otworzenie klas gimnazjalnych przy swojej szkole. Pani dyrektor uważa, że trzeba dzieciom i ich rodzicom zagwarantować możliwość wyboru.

Zespołów Liceum z Gimnazjum jest w Polsce około tysiąca. Należą do najlepszych szkół w kraju. Osiągają lepsze wyniki na maturze. Do tworzenia takich zespołów zachęca Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wprowadzana od 1 września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych reforma programowa sprzyja takim rozwiązaniom, bo podstawa programowa dla gimnazjum i liceum stanowi jedną całość.
Rozwiązanie takie pozwala na rzetelne, spokojne i wyczerpujące omówienie wszystkich treści w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów, a ponadto na bardziej szczegółową analizę tematów, którymi uczniowie będą zainteresowani. Zdiagnozowane na etapie gimnazjalnym uzdolnienia i predyspozycje uczniów będą rozwijane w liceum w sposób zaplanowany.

Docelowo gimnazjum przy LO powinno być ofertą dla uczniów, którzy chcą się uczyć więcej, chcą kontynuować naukę w liceum i potem na studiach wyższych. To powinna być oferta skierowana w dużym stopniu do uczniów z różnych obwodów szkolnych. Tak też będzie w przypadku klas gimnazjalnych przy LO Złotoryja , o ile dojdzie do realizacji planów pani dyrektor Barbary Mendochy.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.