Czy młodzież złotoryjska jest wolna od uzależnień?

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

Na zlecenie Urzędu Miejskiego, we wrześniu i październiku tego roku, przeprowadzono szczegółowe badania ankietowe dotyczące tego problemu.

W badaniach wzięło udział 841 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych szkół złotoryjskich: Zespołu Szkół  Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego (431) , Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej (276) oraz Zespołu  Szkół Miejskich przy ul. Wilczej (134).
 
Badania pokazały  dosyć duże rozpowszechnienie, szczególnie picia alkoholu, palenia  papierosów i eksperymentowania z narkotykami. Niepokojącym jest fakt, że wielu respondentów nie tylko pije alkohol, ale upija się nim (34%).


Narkotyki

Najbardziej popularnym narkotykiem, wśród młodych złotoryjan, jest  marihuana  (20% wszystkich badanych). Niewielka  liczba osób zażywa  niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne tzw. dopalacze ( 6 osób ). Duża cześć respondentów  uważa, że w szkole jest dostęp do narkotyków (13% badanych) i dużej części z nich proponowano zażycie narkotyków (25%). Okazuje się, że wielu z nich doświadcza już problemów z powodu ich zażywania: zaniedbywanie obowiązków szkolnych, konflikty w domu rodzinnym, problemy finansowe, problemy z prawem oraz zaniedbywanie obowiązków szkolnych. Niewielka część, mających problemy, zgłaszała się o pomoc, co pokazuje, że nie są zdecydowani o nią prosić. Stosunkowo dużo rodziców wie o fakcie doświadczeń z narkotykami swoich dzieci. Niepokojącym jest duży odsetek używania narkotyków wśród młodszych uczniów, np. 16 i 17 latków – 20% , aż 46% wśród 18 latków.

Hazard

Do uprawiania hazardu przyznało się  9% młodzieży. Najczęściej wymienianymi  formami  były: zakłady bukmacherskie, hazard online, gra w karty, oraz automaty do gier. Ponadto respondenci wymieniali Lotto, zdrapki, ruletkę online i inne gry. Wiele z młodych osób doświadczało problemów z powodu nadużywania komputera  i cyberprzemocy .

Nikotyna i alkohol

Dużym problemem jest palenie papierosów wśród najstarszych uczniów z  ZSZ. Pali  100% dziewcząt i 92% chłopców. Również do picia alkoholu przyznało się 100% dziewcząt i 92% chłopców. Wielu z nich też się upiła (64%).  

Badania pokazały zróżnicowanie jeśli chodzi o rozkład problemów w obszarze zagrożenia uzależnieniami w poszczególnych klasach. Bardzo  niepokojącym jest fakt, że w młodszych klasach problem ten już istnieje, szczególnie  jeżeli chodzi o picie alkoholu i palenie papierosów.  Wśród najmłodszych uczniów  widoczny jest też problem z obszaru uzależnień behawioralnych (komputery, hazard).

Porównanie

Badania, przeprowadzone w Legnicy w 2012 r. , w ramach projektu unijnego pn. Profilaktyka problemowa, pokazały, że ( 37% uczniów III klas gimnazjum paliło papierosy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 46% z nich piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca i 24 % używało narkotyków w ciągu ostatniego roku – a inicjacja z alkoholem wystąpiła średnio w 12 r. ż., i z narkotykami w wieku 14 lat ). Wyniki  uzyskane w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Złotoryi ukazują podobną skalę zagrożenia ww. zjawiskami.

Z kolei biorąc pod uwagę  badania CBOS z 2015 r. , z których  wynika, że obecnie 16,3% młodzieży sięga po marihuanę ( w 2013 r.  paliło „trawkę” 40% uczniów ostatnich klas szkół średnich ), to wyniki  uzyskane w badaniach ankietowanych tutejszych szkołach nie napawają  optymizmem (tutaj 44% uczniów ostatnich klas szkoły średniej w ZSZ przyznało się do palenia przetworów konopi).  Ponadto wyniki pokazują duże zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi.   

źródlo:  raport z badań

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.